۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله گزينش مناسب ترين پايه براي دو رقم گريپ فروت در منطقه دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله علوم و فنون باغباني ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: گزينش مناسب ترين پايه براي دو رقم گريپ فروت در منطقه دزفول
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه
مقاله گريپ فروت
مقاله عملكرد
مقاله ميوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي زرگر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عجم گرد فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به شرايط مستعد توليد گريپ فروت در منطقه دزفول و صادرات آن در سال هاي اخير به کشورهاي همسايه به منظور گزينش پايه مناسب براي ارقام تجاري اين محصول آزمايشي از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ در مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد انجام شد. اين پژوهش با پيوند دو رقم گريپ فروت ’روبي رد‘ و ’مارش سيدلس‘ روي هشت پايه به نام هاي نارنگي ’کلئوپاترا‘، سيتروس آمبلي کارپا، نارنگي ’کينگ‘، سيتروس ولکامريانا، سوينگل سيتروملو، کاريزوسيترنج، نارنج و ترويرسيترنج در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي به روش کرت هاي خرد شده که در آن ارقام گريپ فروت در کرت هاي اصلي و ارقام پايه در کرت هاي فرعي قرار گرفتند اجرا شد. ارزيابي عملکرد تيمارهاي آزمايشي پس از شروع باروري اقتصادي درختان از سال پنجم آزمايش به بعد هر ساله مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس مرکب در سال دهم آزمايش نشان داد که بين پايه هاي مورد آزمايش تفاوت عملکرد معني داري در سطح %۱ وجود داشت و در اين ميان پايه هاي سيتروس ولکامريانا و کاريزوسيترنج از ساير پايه ها برتر بودند، به طوري که عملکرد گريپ فروت ’روبي رد‘ پيوند شده با اين پايه ها برابر ۱۸۲۱۱٫۵۷ و ۱۶۴۵۹٫۲۸ کيلوگرم ميوه در هکتار بوده و به ترتيب %۱۱۱٫۸۲ و %۹۱٫۴۴ افزايش عملکرد نسبت به پايه نارنج داشته اند، همچنين پايه سيتروس ولکامريانا با گريپ فروت ’مارش سيدلس‘ با عملکردي برابر ۱۵۰۰۶٫۹ کيلوگرم ميوه در هکتار به ميزان %۴۳٫۸۳ و پايه کاريزوسيترنج با اين رقم با توليد ۱۱۷۹۳٫۹۲ کيلوگرم ميوه در هکتار به ميزان %۱۳٫۰۴ از نارنج برتر بود.

© حقوق سایت محفوظ است