۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله گزارش يك مورد همراهي مياستني گراويس با توبركولوز مولتي‌ فوكال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۲۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد همراهي مياستني گراويس با توبركولوز مولتي‌ فوكال
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مياستني گراويس
مقاله توبركولوما
مقاله مننژيت سلي
مقاله سل استرنوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: طرازي آپامه
جناب آقای / سرکار خانم: نورالهي مقدم حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، ۱ مورد نادر همراهي مياستني گراويس با سل مولتي فوکال را شرح مي دهد. بيمار خانم ۴۷ ساله مبتلا به مياستني گراويس بود که تحت تيمکتومي قرار گرفت ولي بعد از عمل، زخم استرنوتومي هيچ گاه بهبود نيافت. بيمار ۸ ماه پس از انجام تيمکتومي، دچار تب و افت هوشياري تدريجي شد. در بررسي ها مشخص گرديد که بيمار به مننژيت سلي و توبرکولوم هاي مغزي مبتلا شده بود. با شروع درمان ضد سل، بيمار تدريجاً بهبود يافت. زخم جراحي نيز در عرض ۴۵ روز ترميم گرديد، که التيام آن دال بر درگيري سلي استرنوم بود. شرح حال اين بيمار، نشان دهنده اهميت انجام بررسي هاي تشخيصي تکميلي براي تعيين اتيولوژي زخم هاي مقاوم به درمان به ويژه در بيماران با ضعف سيستم ايمني و نيز توجه کافي به يافته هاي پاراکلينيک موجود مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است