۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله گزارش يك مورد سندروم كوشينگ ناشي از تومور كارسينویيد تيموس در بيمار مبتلا به سندروم نئوپلازي متعدد آندوكرين نوع يك و مروري كوتاه بر علل هيپركورتيزوليسم در اين سندروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد سندروم كوشينگ ناشي از تومور كارسينویيد تيموس در بيمار مبتلا به سندروم نئوپلازي متعدد آندوكرين نوع يك و مروري كوتاه بر علل هيپركورتيزوليسم در اين سندروم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندروم نئوپلازي متعدد آندوكرين نوع ۱
مقاله سندروم كوشينگ
مقاله كارسينویيد تيموس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانيان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نخجواني منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشخصات اصلي سندروم نئوپلازي متعدد آندوكرين نوع ۱ (MEN1) عبارت است از درگيري پاراتيرویيد، پانكراس و هيپوفيز قدامي؛ علاوه بر آن، تومورهايي همراه به صورت ضايعات آدرنوكورتيكال، كارسينویيد، ليپوما و آنژيوفيبروما نيز در اين بيماران ديده مي شود. اين سندروم مي تواند نماهاي باليني متفاوتي را در هر زمان از سير بيماري ايجاد كند. يكي از تظاهرات اين سندروم هيپركورتيزوليسم يا سندروم كوشينگ است. هيپركورتيزوليسم در زمينهMEN1  مي تواند ناشي از علل هيپوفيزي يا غيرهيپوفيزي (ضايعات آدرنال، تومورهاي كارسينویيد و پانكراس) باشد. كارسينویيد تيموس يك بدخيمي نادر است كه در يك چهارم موارد با سندروم نئوپلازي متعدد آندوكرين نوع ۱ همراه است. در مقايسه با ساير نئوپلاسم هاي مرتبط با MEN1 اطلاعات اندكي درباره اين بدخيمي در دست است. در اين مقاله يك مرد ۴۴ ساله مبتلا به MEN1 كه درگيري پانكراس (انسولينوما و گاسترينوما)، درگيري هيپوفيز (پرولاكتينوما) و هيپرپاراتيروئيدي داشته است و در سير بيماري خود دچار سندروم كوشينگ ناشي از تومور كارسينویيد تيموس شده است، معرفي و مقالات موجود در اين زمينه مرور مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است