۱۳۹۵-۰۳-۱۴

مقاله گزارش يك مورد سل پوستي با تظاهر فيستول مزمن ديواره قفسه سينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد سل پوستي با تظاهر فيستول مزمن ديواره قفسه سينه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل پوستي
مقاله فيستول مزمن
مقاله مايکوباکتريوم توبرکولوزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مومن هروي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: احترام حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سل يک معظل بهداشتي جهاني است كه از نظر سازمان جهاني بهداشت (WHO) در راس شش بيماري شايع عفوني خطرناك قرار دارد. گرچه يکي از هر سه نفر مردم در دنيا آلوده به مايکوباکتريوم توبرکولوزيس هستند ولي سل پوستي بيماري نادري است. در اين مطالعه ما به معرفي يک مورد نادر سل پوستي با تظاهر فسيتول متعدد مزمن در جدار قفسه سينه مي پردازيم.
گزارش مورد: مردي ۵۰ ساله افغاني با سابقه ديابت وابسته به انسولين که با شكايت ضايعه پوستي به شکل فيستول در پوست ناحيه قفسه سينه از ۳ ماه قبل مراجعه نمود. شروع ضايعه به صورت پاپول بوده که پس از مدتي فيستوليزه شده و همراه با سوزش و ترشح چرکي بوده است. با توجه به سير طول کشيده بيماري و عدم پاسخ به درمان با آنتي بيوتيک و مليت بيمار، سل پوستي در راس تشخيص هاي بيمار قرار گرفت و با توجه به مشاهده گرانولوم هاي متعدد متشكل از هيستوسيت ها، ژانت سل هاي تيپ لانگهانس در بيوپسي پوست و مشاهده باسيل هاي متعدد اسيد فاست در اسمير با رنگ آميزي زيل نلسون از ترشحات فيستول ها تشخيص سل پوستي قطعي شد و بيمار تحت درمان با داروهاي ضد سل قرار گرفت كه علايمي از بهبودي نسبي پس از ۶ هفته و بهبودي كامل پس از ۶ ماه ملاحظه گرديد.
نتيجه گيري: سل پوستي مي تواند به اشکال بسيار غير معمول از جمله فيستول در هر محلي از جمله جدار قفسه سينه تظاهر کند. لذا بايد در تشخيص افتراقي ضايعات جلدي طول کشيده همراه با تشکيل فيستول اين بيماري مد نظر قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است