۱۳۹۵-۰۴-۲۹

مقاله گزارش فني تحليل آلودگي نگار فسفر حوزه آبخيز كجور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۶۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: گزارش فني تحليل آلودگي نگار فسفر حوزه آبخيز كجور
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب نگار
مقاله هدررفت عناصر غذايي
مقاله آلودگي نگار فسفر
مقاله آلودگي نگار زودرس
مقاله حوزه آبخيز كجور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نور حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنيا سيدخلاق
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش خاک باعث شسته شدن مواد غذايي، کاهش حاصلخيزي و آلودگي منابع آب مي گردد. بنابراين آگاهي از ميزان تغييرات و نحوه انتقال مواد غذايي توسط آب هاي جاري از اهميت بالايي برخوردار است. پژوهش حاضر به منظور تحليل هدررفت فسفر در ۵ واقعه بارش و ارتباط آلودگي نگار فسفر و آب نگارهاي اين وقايع بارش در حوزه آبخيز كجور صورت گرفته است. نتايج نشان دهنده حداقل و حداكثر هدررفت فسفر به ترتيب ۳۲۱٫۲۶ و ۶۷۰۷ گرم و متوسط ۲۶۲۰ گرم مي باشد. همچنين بررسي آلودگي نگارها بيانگر وقوع زود هنگام اغلب آن ها در مقايسه با آب نگارها و طبعا ايجاد حلقه هاي سنجه ساعت گرد بوده است. نتايج به دست آمده هم چنين بر ضرورت مطالعات تفصيلي در مقياس رگبار و پايه هاي زماني متفاوت با توجه به هدف بررسي تأكيد دارد.

© حقوق سایت محفوظ است