۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله گزارش‌ تظاهرات‌ راديوگرافيك‌ ۳۲ بيمار مبتلا به هيستوسيتوز X که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: گزارش‌ تظاهرات‌ راديوگرافيك‌ ۳۲ بيمار مبتلا به هيستوسيتوز X
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيستوسيتوز X
مقاله ماستوييديت‌
مقاله ضايعات‌ ليتيك‌

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قجه وند نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: نباهتي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هيستوسيتوز – (H.X) X بيماري نادري مي باشد كه بيشتر در بچه هاي زير ۱۲ سال مشاهده مي شود و بافت هاي مختلفي از جمله استخوان ، ريه ، كبد، طحال و پوست را درگير مي كند. هدف اين مطالعه بررسي يافته هاي راديوگرافيك بيماران مبتلا بهH.X  كه از نظر پاتولوژي تأييد شده اند، مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي به منظور بررسي يافته هاي راديوگرافيك بيماران مبتلا بهH.X  انجام شده است. در اين مطالعه پرونده و گرافي هاي ۳۲ بيمار مبتلا بهH.X  كه با انجام بيوپسي از بافتهاي مختلف از جمله پوست، غدد لنفاوي و استخوان تشخيص پاتولوژيك قطعي داشته و طي سالهاي ۷۹-۱۳۵۹ در بيمارستان كودكان مفيد تهران بستري شده اند مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از ۳۲ بيمار مورد بررسي، تعداد ۲۹ بيمار (۹۱%) درگيري استخوان داشته، كه درگيري استخوانهاي پهن شايع تر از استخوانهاي دراز و متافيز استخوانهاي دراز شايعتر از ديافيز بود. شايعترين نماي راديولوژيك بيماري، ضايعه ليتيك با حدود مشخص بدون حاشيه اسكلروزه بوده است. در استخوانهاي پهن، جمجمه شايعترين استخوان درگير مي باشد كه در ۲۳ نفر (۷۲%) از بيماران مشاهده شد. در ۵ بيمار (۱۶%) درگيري مهره به صورت كلاپس بود. ۳ نفر (۹٫۵%) از بيماران تخريب دوطرفه ماستوييد داشتند. در۱۲ نفر (۳۷%) از بيماران درگيري ريوي مشاهده شد، كه شايعترين يافته راديولوژيك نماي رتيكولوندولر بوده است.
نتيجه گيري: در اين گزارش استخوانها خصوصا استخوانهاي پهن شايع ترين عضو درگير در H.X مي باشند. در صورت درگيري استخوانهاي دراز، متافيز بيشتر از ديافيز درگير مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است