۱۳۹۵-۰۱-۳۰

مقاله کنترل مقاوم ماهواره الاستيک با در نظر گرفتن ديناميک عملگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۳ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: کنترل مقاوم ماهواره الاستيک با در نظر گرفتن ديناميک عملگر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهواره انعطاف پذير غيرخطي
مقاله ديناميک عملگر
مقاله وارون ديناميک
مقاله سنتز μ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، اثر ديناميک چرخ عکس العملي به عنوان عملگر در کنترل سه محوره ماهواره انعطاف پذير غيرخطي در نظر گرفته شده است. هدف طراحي کنترلر مقاوم غيرخطي براي کنترل موقعيت دوراني ماهواره الاستيک و حذف نوسانات پنلهاي آن مي باشد. کنترلر اعمالي حاصل از ترکيب روش غير خطي ديناميک وارون و مقاوم سنتز m مي باشد. براي مقابله با اثرات غير مينيمم فازي، کنترلر با روش باز تعريف خروجي بهينه سازي مي شود. در طراحي کنترلر محدوديت عملگرها در نظر گرفته شده است. فرض شده که فقط سه چرخ عکس العملي نصب شده بر قسمت صلب ماهواره در سه جهت استفاده شود و هيچگونه عملگري بر روي پنل استفاده نشده است. عملکرد کنترلر با توجه به حذف نوسانات پنل، مقاومت نسبت به عدم قطعيتها، حساسيت نسبت به نويز حسگرها و اغتشاشات محيطي و اثرات غيرخطي در مانورهاي بزرگ بررسي شده است. در مدلسازي اغتشاشات محيطي تمامي ترمها شامل ضربه، پله، سينوسي و گاوسي در نظر گرفته شده است. شبيه سازي با اعمال ديناميک عملگر، توانايي کنترلر به کار گرفته شده در تعقيب مسير و حذف نوسانات پنل را نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است