۱۳۹۵-۰۳-۲۸

مقاله کتابخانه پست مدرن در عصر ارزيابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: کتابخانه پست مدرن در عصر ارزيابي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه
مقاله مدرنيسم
مقاله پست مدرنيسم
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاثلين ال.ري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اين مساله که کتابخانه پست مدرن، به عنوان يک سازمان سيال، پرابهام و کوانتومي، چگونه مي تواند مورد ارزيابي قرار گيرد.
روش: تحليل مفهومي.
يافته ها: امروزه کتابخانه ها با محيط جديدي مواجهند که تغييرات غيرقابل پيش بيني و مداوم صفت مميزه آن است. به منظور مواجهه با مقتضيات اين محيط جديد، کتابداران به ايجاد ساختارهاي سازمانيِ انعطاف پذير، داراي عکس العملِ سريع و متعاون گرايش يافته اند. لازمه کتابخانه هاي پست مدرن، مرزهاي باز و منعطف، اتخاذ نظرگاه کل انگارانه و تمرکز بر فرايند يادگيري است تا بتوانند به مقتضيات محيط دايما متحول و متغير پست مدرن به سرعت واکنش نشان دهند.
اصالت/ ارزش: در اين مقاله سعي شده است که چارچوب فکري جديد و تصور ذهني متفاوتي ارايه شود تا کتابخانه پست مدرن بتواند در عصر ارزيابي به حيات خود ادامه دهد.

© حقوق سایت محفوظ است