۱۳۹۵-۰۴-۲۴

مقاله کاربرد پدافند غيرعامل در برنامه ريزي شهري و منطقه اي مطالعه موردي: شهريار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: کاربرد پدافند غيرعامل در برنامه ريزي شهري و منطقه اي مطالعه موردي: شهريار
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پدافند غيرعامل
مقاله جنگ
مقاله شهرک اداري
مقاله شهريار
مقاله برنامه ريزي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامران حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اميني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث پدافند غيرعامل مخصوصا کاربرد آن در برنامه ريزي شهري و منطقه اي تاريخچه اي طولاني دارد. صحت اين ادعا را مي توان در جنگ هاي صدر اسلام (سلمان فارسي) و تدابير دفاعي همچون حفر خندق، ساخت برج و بارو و ايران باستان (تدابير کوروش) در ساخت: کهندژ، شارستان، رباط، ديوار و … جستجو نمود، اما با توجه به پيشرفت تکنولوژي و تغيير در ماهيت تسليحات، بکارگيري پدافند غيرعامل نوين در کاهش تلفات و خسارات جنگ ها بيش از پيش احساس مي گردد.
با توجه به اهداف ايدئولوژيک ايران مثل: مردم سالاري ديني، اقتدارگرايي، عزت طلبي، ضد هژموني، حفظ تماميت ارضي، استقلال سياسي، الگوي پيشرفت بومي و … و همچنين به دليل قرارگيري در خاورميانه و موقعيت هاي منحصر به فرد ژئوپوليتيک، ژئواستراتژيک، ژئواکونوميک، ژئوکالچر، ژئوراهبردي، ژئوايدئولوژيک، هيدروپليتيک و تجربه هزار سال پيش قراولي تمدني دنيا، اين کشور مورد تهديد، طمع و ترس هژموني جهاني به سرکردگي امريکا مي باشد. اين پژوهش از نوع کاربردي مي باشد و متغيرهاي مورد بررسي در آن شامل شناسايي مکان هاي حياتي، حساس و مهم شهريار، به منظور کاهش خسارت هاي ناشي از حملات دشمن و بالابردن قدرت دفاعي و آستانه مقاومت شهر مي باشد. روش جمع آوري اطلاعات عمدتا کتابخانه اي بوده و با توجه به نوع تحقيق از مطالعات ميداني (مصاحبه) نيز استفاده شده است. در اين مقاله از روش ماتريسي براي بررسي انطباق نظام شهري شهريار با اصول پدافند غيرعامل استفاده شده است که به شناسايي شهرک اداري شهريار و تبعات تمرکز بيش از ۴۰ مرکز در اين شهرک پرداخته شده، بدين طريق مي توان قبل از وقوع جنگ براي کاهش خسارات جاني و مالي نقاط استراتژيک شهر، جايي که ادامه حيات شهر و مقاومت آن وابسته به اين مراکز است اقدام نمود. نتايج تحقيق بيانگر عدم رعايت اصول پدافند غيرعامل در شهرک اداري شهريار مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است