۱۳۹۴-۱۲-۲۶

مقاله کاربرد نظريه نشانه شناسي مايکل ريفاتر در تحليل شعر ققنوس نيما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد نظريه نشانه شناسي مايکل ريفاتر در تحليل شعر ققنوس نيما
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انباشت
مقاله تداعي هاي واژگاني و مفهومي
مقاله ريفاتر
مقاله شبکه ساختاري
مقاله شعر ققنوس
مقاله نشانه شناسي شعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي لوچهرقاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظريه نشانه شناسي شعر مايکل ريفاتر، ابتدا اشعار به دو شيوه خوانش دريافتي (heuristic) و خوانش ناپويا (retroactive) بررسي و واکاوي مي شوند که در مرحله اول به جستجوي معنا و در مرحله دوم به دلالت هاي زباني توجه مي شود، در اين خوانش، پس از مشخص کردن عناصر غير دستوري در متن، ارتباط پنهاني و دروني عناصر متن در قالب انباشت و منظومه هاي توصيفي تبيين مي گردد، سپس خواننده يا منتقد به دريافت تداعي هاي واژگاني و مفهومي يا موضوعات کليدي روي مي آورد و سرانجام اين مباحث به دريافت و کشف شبکه ساختاري شعر مي انجامد. در شعر ققنوس نيما، پس از بررسي و تحليل عناصر غير دستوري، به انباشت ها، منظومه هاي توصيفي و شبکه ساختاري زير مي توان دست يافت: انباشت ققنوس و محل زندگي و جامعه؛ منظومه هاي توصيفي نااميدي و غربت شاعر و بي تفاوتي و ياس جامعه؛ شبکه ساختاري: نااميدي – رنج و اندوه – مرگ – آينده اميدبخش.

© حقوق سایت محفوظ است