۱۳۹۵-۰۴-۰۸

مقاله کاربرد مدل برنامه ريزي رياضي مثبت به منظور تحليل اثرات سياست هاي جايگزين قيمت گذاري آب در دشت مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۸۴ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل برنامه ريزي رياضي مثبت به منظور تحليل اثرات سياست هاي جايگزين قيمت گذاري آب در دشت مشهد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب
مقاله برنامه ريزي رياضي مثبت
مقاله دشت مشهد
مقاله سياست جايگزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشوركاخكي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت منابع آب در ايران با تقاضاي فزاينده براي منابع آب، افزايش قابل توجه در هزينه هاي عرضه آب و برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني مواجه مي باشد. براي بهبود کارايي استفاده از آب، اقتصاددانان افزايش قيمت نهاده آب را پيشنهاد مي کنند ولي سياستگذاران به دليل نگراني هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي اين پيشنهاد را رد مي کنند. در اين تحقيق از تکنيک برنامه ريزي رياضي مثبت (PMP) در سطح مزرعه براي تحليل اثرات مختلف کاربرد سياست هاي قيمت گذاري آب و همچنين سياست هاي جايگزين آن در دشت مشهد (استان خراسان رضوي) بهره گرفته شد. سناريوهاي شبيه سازي شده شامل افزايش قيمت نهاده آب، ماليات بر نهاده هاي مکمل نهاده آب و ماليات بر محصول مي باشد. اثر سياست هاي جايگزين بسته به گروه بهره بردار نماينده متفاوت بوده و اثرات آن بر درآمد، تقاضاي آب و الگوي کشت هر گروه از بهره برداران گسترده مي باشد. سياست قيمت گذاري آب و ماليات بر محصول در مقايسه با سياست ماليات بر نهاده مکمل، موثرتر و مناسب تر مي باشند. دو سياست ماليات بر نهاده و محصول در نرخ هاي معيني مي توانند به عنوان جايگزين سياست قيمت گذاري آب بکار روند.

© حقوق سایت محفوظ است