۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله کاربرد روش ترکيبي سطح پاسخ و شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني سينتيک خشک کردن يک ماده غذايي تحت شرايط مختلف خشک کردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش ترکيبي سطح پاسخ و شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني سينتيک خشک کردن يک ماده غذايي تحت شرايط مختلف خشک کردن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کردن
مقاله پيش بيني
مقاله شبکه عصبي پرسپترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفافي زنوزيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آرمين محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشک کردن مواد غذايي به عنوان روشي جهت بهبود ماندگاري، ارائه شده است. به منظور پايش اين فرايند از مدل هاي مختلف شبکه عصبي نظير شبکه عصبي پرسپترون، تابع پايه شعاعي و مدل ترکيبي شبکه عصبي و روش شناسي سطح پاسخ به همراه توابع فعال سازي مختلف به عنوان يک ابزار پيش بيني کننده پارامترهاي خشک کردن کدوي سبز استفاده گرديد. پارامترهاي زمان خشک کردن، دماي هواي خشک کردن و ضخامت نمونه به عنوان ورودي شبکه و از طرف ديگر، عدد فوريه، انرژي اکتيواسيون، ضريب انتشار رطوبت و چروکيدگي به عنوان خروجي شبکه در نظر گرفته شد. نتايج مدلسازي نشان داد که مدل شبکه عصبي پرسپترون همراه با تابع محرک لوگ سيگموئيد- لوگ سيگموئيد به عنوان بهترين تابع محرک مدل، توانست مقادير انرژي اکتيواسيون، عدد فوريه، چروکيدگي و ضريب انتشار رطوبت را به ترتيب با ضرايب رگرسيون ۰٫۹۹۹، ۰٫۹۹۲، ۰٫۹۹۹ و ۰٫۹۹۱ پيش بيني نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است