۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله کاربرد روش ترکيبي اولتراسوند-اسمز جهت افزايش فرآيند انتقال جرم در بافت ترب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش ترکيبي اولتراسوند-اسمز جهت افزايش فرآيند انتقال جرم در بافت ترب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج صوتي
مقاله آبگيري اسمزي
مقاله عدد فوريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفافي زنوزيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آرمين محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، پروفايل انتقال جرم ترب با کمک روش غير حرارتي اولتراسوند- اسمز مورد بررسي قرار گرفت. برش هاي ترب در محلول اسمزي در سه غلظت مختلف مانيتول (۵، ۱۰ و ۱۵ درصد) و غلظت ثابت ساکارز (۳۵ درصد) در دماي ثابت ۲۵ درجه سانتيگراد غوطه ور شدند. نتايج، نشان داد که افزايش غلظت محلول اسمزي سبب افزايش ميزان کاهش آب نمونه گرديد. همچنين ميزان کاهش آب نمونه پيش تيمار شده با اولتراسوند و نمونه بدون پيش تيمار اولتراسوند به ترتيب در غلظت ۵% مانيتول ۴۲٫۷۵ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) و ۳۶٫۷۵ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) بود. همچنين نتايج نشان داد اثر زمان غوطه وري و امواج فراصوت روي ميزان عدد فوريه و نسبت کاهش آب به جذب مواد جامد نمونه ترب در طي فرآيند انتقال جرم در سطح ۱ درصد کاملا معني دار مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است