۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله کاربرد الگوريتم تفريق طيفي ارتقا يافته به منظور کاهش نويز به همراه بررسي تعداد کانال ها در پردازشگر سيگنال گفتاري سيستم کاشت حلزون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۶۶۷ تا ۱۶۷۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد الگوريتم تفريق طيفي ارتقا يافته به منظور کاهش نويز به همراه بررسي تعداد کانال ها در پردازشگر سيگنال گفتاري سيستم کاشت حلزون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم کاشت حلزون
مقاله الگوريتم تفريق طيفي ارتقا يافته
مقاله کاهش نويز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري لقا مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: كرماني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاشت حلزون شنوائي به عنوان يکي از موثر ترين روشها براي بازگرداندن درجه اي از شنوايي افراد مبتلا به کاهش شنوايي عميق شناخته شده است. استراتژي هاي بهبود گفتار نقش بسيار مهمي را در بهينه سازي کاشت حلزون ايفا مي کنند. در اين مقاله، يک الگوريتم کاهش نويز براي کاشت حلزون ارائه شده است.
روش ها: به منظور بهبود عملکرد کاشت حلزون در محيط هاي نويزي، يک الگوريتم کاهش نويز براي اين سيستم ارائه شده است که شامل تفريق طيفي با استفاده از طبقه بندي بين غالب بودن گفتار و يا نويز در هر کانال مي باشد. در طبقه بندي پيشنهادي از انحراف معيار طيف سيگنال مشاهده در هر کانال استفاده مي گردد. عملکرد الگوريتم کاهش نويز پيشنهادي از طريق ارزيابي عيني توسط نسبت سيگنال به نويز (Signal-to-noise ratio يا SNR) قطعه اي با استفاده از جملات دادگان Noisy92 که توسط نويز همهمه، اتومبيل و قطار در SNR 0 تا ۲۰ دسي بل مخدوش گرديده بودند و مشاهده طيف سيگنال و همچنين آزمون ذهني توسط ۱۵ شنونده با شنوايي طبيعي با استفاده از شبيه ساز کاشت حلزون در کلينيک شنوايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. به منظور بررسي تاثير کانال ها بر روي درصد بازشناسي گفتار، از فيلتر بانک هاي ۶، ۸ و ۱۶ کاناله استفاده گرديد.
يافته ها: در تمام SNR ها، توسط الگوريتم پيشنهادي افزايش درکي در حدود ۴۵ درصد مشاهده شد.
نتيجه گيري: بر اساس ارزيابي هاي انجام شده، روش پيشنهادي موجب کاهش نويز سيگنال گفتاري مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است