۱۳۹۵-۰۴-۲۶

مقاله کارايي فرايند فوتواکسيداسيون UV/S2O82- در حذف ماده آلي رنگزاي اسيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: کارايي فرايند فوتواکسيداسيون UV/S2O82- در حذف ماده آلي رنگزاي اسيدي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايندهاي اکسايش پيشرفته
مقاله نور ماورا ء بنفش
مقاله رنگزاي قرمز اسيدي ۱۴
مقاله پراکسي دي سولفات
مقاله UV/S2O82-
مقاله تصفيه پساب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي فرد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دوست محمدي سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به مطالعه ميزان حذف ماده آلي رنگزاي قرمز اسيدي ۱۴ مورد استفاده در صنايع نساجي از طريق فرايند فوتواکسيداسيوني UV/S2O82- از آب آلوده پرداخته شد.تاثير متغيرهاي موثر بر ميزان حذف از قبيل غلظت S2O82-، Ag+، غلظت اوليه رنگزا و دما بررسي گرديد. تبديل يون پراکسي دي سولفات به راديکال سولفات (SO4-*) در حضور کاتاليزور نقره، حرارت و نور ماوراء ب نفش افزايش يافته و اين راديکال به عنوان يک اکسنده قوي تر از پراکسي دي سولفات موجب افزايش اکسايش و تخريب آلاينده ها مي گردد. تغييرات طيف جذبي محلول رنگزاي قرمز اسيدي ۱۴ در طي فرايند فوتواکسيداسيون مشخص نمود که پيک جذبي در طول موج بيشينه ۵۱۴ نانومتر به شدت کاهش مي يابد که دلالت بر تخريب سريع رنگزاي آزو و رنگ زدايي از محلول دارد. نتايج اين مطالعه نشان داد که فرايند اکسايش در حضور نور ماوراء بنفش و اکسيدکننده پراکسي دي سولفات مي تواند انتخاب کارآمدي براي تصفيه پسابهاي حاصل از صنايع نساجي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است