۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ژئومرفولوژي و تغييرات آب و هوايي هولوسن در كوه گچي قلعه سي و دامنه هاي مجاور آن (شمال غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پژوهشهاي جغرافيايي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: ژئومرفولوژي و تغييرات آب و هوايي هولوسن در كوه گچي قلعه سي و دامنه هاي مجاور آن (شمال غرب ايران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومرفولوژي
مقاله هولوسن
مقاله گچي قلعه سي
مقاله آب و هوا
مقاله ليتولوژي
مقاله تغييرات آب و هوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري كشكي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استوک گچي قلعه سي در دامنه شمالي رشته کوهستاني ميشوداغ در شمالغرب ايران و در ’۳۸°۲۵عرض شمالي و ۳۳°۴۵ “۴۵طول شرقي قرار گرفته است. در اواخر دوره پليوستوسن و در طول دوره هولوسن، تغييرات آب و هوايي در منطقه حاکميت شرايط انباشتي (آب و هواي سرد و مرطوب) و کاوشي (آب و هواي گرم وخشک) در سطح دامنه ها را به دنبال داشته است. بررسي آثار بجاي مانده از هر کدام از اين شرايط مي تواند راه را براي بررسي تغييرات آب و هوايي هولوسن هموار کند. در اين مقاله سعي شده است تا با تحليل وضعيت ليتولوژيکي و اقليمي منطقه رابطه بين آنها، پديده هاي ژئومرفولوژيکي موجود شناسايي و با تغييرات آب و هوايي منطقه در گذشته در ارتباط گذاشته شوند. دره طوق مانند پاي کوه گچي قلعه سي، دره هاي پر شده، تالوس و مخروط هاي واريزه اي، لغزش هاي ديرينه، وجود اشکال پري گلاسير از قبيل رودخانه هاي سنگي، مزارع بلوکي و جوش هاي گلي از جمله پديده هاي ژئومرفولوژيکي قابل توجه در منطقه مي باشند که ايجاد آنها ارتباط مستقيم با شرايط آب و هوايي حاکم در گذشته دارد. بر اين اساس، پديده هاي موروثي و فعلي سطح دامنه ها با توجه به سن نسبي آنها، در چهار دوره کاوشي و سه دوره انباشتي دسته بندي شده اند. امروزه سطح دامنه ها بيش از هر عامل ديگر تحت تاثير دستکاري هاي انسان قرار دارد و عدم برنامه ريزي و مديريت مناسب موجبات ناپايداري بيش از پيش دامنه ها را به همراه خواهد داشت.

© حقوق سایت محفوظ است