۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله چيستي حقوق و چگونگي ارتباط آن با فرهنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه حقوق اسلامي از صفحه ۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: چيستي حقوق و چگونگي ارتباط آن با فرهنگ
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق
مقاله فرهنگ
مقاله اجتماع
مقاله اعتباريات
مقاله بناي عقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالي پناه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي عزيزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرسش از چيستي قواعد و قوانين حاکم بر تمشيت و تنسيق روابط جمعي انسان ها، يکي از معظم ترين دغدغه هاي عقلا در طول تاريخ متمادي تفکر بشري بوده است. در پاسخ به چيستي اين قواعد تنظيم کننده- که از آن ها تحت عنوان علم حقوق ياد مي کنند- ديدگاه مختار نوشتار پيش رو، مشعر به اعتباري بودن حقوق مي باشد. فلذا نگارندگان در ابتداي مقال تعاريف متعدد امر اعتباري را به رشته تحرير درمي آورند تا درآن ميان معناي مدنظرِ مرتبط با حقوق را از ديگر مشترکات لفظي متمايز سازند. پس از آن در خصوص چيستي حقوق و عناصر سازنده آن گام برمي دارند و با ابتناء بر ديدگاه علامه طباطبايي (ره) در خصوص اعتبارات و به تبع چگونگي شکل گيري حقوق به مهمي به نام «بناي عقلاء» نايل خواهندآمد.
در مرحله سوم نيز پس از کشف دخالت عنصر «فرهنگ» در شکل گيري حقوق و مزج آن با بناي عقلاء، مدلي در خصوص چگونگي و کيفيت ترابط حقوق، فرهنگ و اجتماع ارائه مي گردد و به تشريح و توصيف هرچه بيشتر برهم کنش فرهنگ و حقوق مي پردازد و درخلال اين تبيين، جايگاه اعتبارات وحياني شارع و تأثير آن بر اعتبار شخص، بناي عقلاء و ترابط فرهنگ و حقوق مشخص مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است