۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله چهارچوب نظري پايگاه تحقيقات جمعيت: بستري براي اجراي برنامه هاي ارتقاي سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پايش از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: چهارچوب نظري پايگاه تحقيقات جمعيت: بستري براي اجراي برنامه هاي ارتقاي سلامت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چهارچوب نظري
مقاله پايگاه تحقيقات جمعيتي
مقاله ارتقاي سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاجاريه سپانلو صدف
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي زنوز عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنده خندان
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عفت پناه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زرين آرا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکنون چندين سال از تاسيس و فعاليت پايگاههاي تحقيقات جمعيت در سراسر کشور مي گذرد و طي اين مدت، پايگاه ها در حيطه عمل به موفقيت هايي دست يافته اند. با اين حال پيش زمينه نظري اين فعاليت به بحث و بررسي بيشتري نياز دارد . همچنين، چهارچوب نظري که پايگاه هاي هر يک از دانشگاه هاي علوم پزشکي براي فعاليت خود اتخاذ کرده اند، به دقت تبين نشده و يا به ديگران به درستي انتقال پيدا نکرده است. رسالت اين پايگاه ها «ارتقاي مهارت هاي مردم، دانشگاه و ساير نهادهاي مدني در جهت توسعه انساني از طريق مشارکت همه جانبه در ارتقاي سلامت» است. لذا به نظر مي رسد مناسب است شيوه هاي عملي درگير شدن اين پايگاه در برنامه هاي ارتقاي سلامت در چهارچوب منظمي ارايه گردد. پايگاه تحقيقات جمعيت دانشگاه علوم پزشکي تهران نيز همگام با پايگاه هاي ساير دانشگاه هاي علوم پزشکي، ضرورت وجود يک چهارچوب نظري را براي جهت دادن به فعاليت و دستاوردهاي پايگاه و در نتيجه مستحکم کردن موقعيت آن بيش از پيش درک کرده است. اين پايگاه، رويکرده برنامه ريزي شده به سلامت جامعه (Planned Approach to Community Health –PATCH) را به عنوان چهارچوبي مناسب براي شکل دادن به فعاليت هاي خود در جهت دستيابي به اهداف کلي و اختصاصي پايگاه در منطقه ۱۷ شهرداري تهران انتخاب کرده است و سعي دارد نتايج عملي و دستاوردهاي خود را در اين رابطه به ساير پايگاه ها انتقال دهد.
رويکرد برنامه ريزي شده به سلامت جامعه از ۵ مرحله اجرايي تشکيل شده است: ۱) بسيج جامعه ۲) ساماندهي اطلاعات و نيار سنجي ۳) اولويت بندي مشکلات ۴) طراحي برنامه جامع مداخله و ۵) ارزشيابي. در اين گفتار،اجزا و مراحل رويکرد برنامه ريزي شده به سلامت به تفصيل توضيح داده شده و نمونه اي عملي از نحوه اجراي اين فرآيند در قالب يکي از طرح هاي تصويب شده در پايگاه تحقيقات جمعيت در دانشگاه علوم پزشکي تهران ارايه شده است. اين طرح با عنوان «ارزيابي مداخله آموزشي با مشارکت مردم در ارتقاي وضعيت بهداشتي عرضه مواد غذايي در پايگاه تحقيقات جمعيت- منطقه ۱۷» مثالي از طرح هاي اين پايگاه است که بر مبناي
PATCH طراحي و اجرا شده است .

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است