۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله چرا فرسايش پلي اتيلن بايد مورد مطالعه قرار گيرد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۵۰ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: چرا فرسايش پلي اتيلن بايد مورد مطالعه قرار گيرد؟
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نواب شيخ الاسلام عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري اعظم افشين
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرده هاي حاصل از فرسايش پلي اتيلن از علل اصلي استئوليز و شل شدگي مفصل مصنوعي مي باشد. فرسايش، به خصوصيات دروني پلي اتيلن (شامل طبيعت خصوصا وزن ملکولي آن، روش تهيه اجزاي آن و روش استريل کردن) و نيز شرايط خارجي شامل نيروهاي اعمال شده روي ماده، طراحي پروتز و غيره وابسته مي باشد. تشخيص زودرس استئوليز موجب آسان کردن جراحي مجدد مي شود و در پي آن نتايج بهتر مي گردد.
نقش خرده ريزه هاي پلي اتيلن در شل شدگي پروتزهاي ارتوپدي تحت مطالعات گسترده قرار گرفته است. با وجود همه اين مشکلات، پلي اتيلن هنوز ماده اي عالي براي ايمپلانت هاي ارتوپدي بوده و غير محتمل است در آينده نزديک با ماده ديگري جايگزين گردد. ولي با اين وجود توجه به بهينه سازي پلي اتيلن و نيز طراحي ساختارهاي مفصل مصنوعي جهت کاستن از خرده هاي حاصل از فرسايش لازم است. اخيرا اجازه استفاده از پلي اتيلنcross-linked  براي ايمپلانتهاي ارتوپدي توسط(Food and Drug Administration) FDA  داده شده است. اين پلي اتيلن با هدف کاستن از فرسايش و توسط تشعشع با اشعه گاما ايجاد مي گردد.
افق آينده را بهبود تحمل خرده هاي ناشي از فرسايش با تاثير مستقيم روي مکانيسم التهاب؛ مهار کننده هاي اينترلوکين ها و ساير درمان هاي ايمونولوژيک و دارويي ترسيم مي کند. استفاده از تستهاي بهتر براي تشخيص فرسايش همانند سي تي اسکن اسپيرال در حال پيشرفت است.

© حقوق سایت محفوظ است