۱۳۹۵-۰۵-۰۳

مقاله چالش هاي مناسب سازي فضاهاي پياده شهري (مطالعه موردي: محور پياده خيابان وليعصر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در مطالعات مديريت شهري از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: چالش هاي مناسب سازي فضاهاي پياده شهري (مطالعه موردي: محور پياده خيابان وليعصر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناسب سازي
مقاله پياده رو
مقاله خيابان وليعصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: مدبر سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: در چند دهه اخير با بروز مسائل اجتماعي، زيست محيطي و ترافيکي در شهرها از يک سوي و افزايش نيازهاي فرهنگي و فراغتي شهروندان از سوي ديگر احياء فضاهاي پياده براي گسترش نظام حرکت پياده در قالب طرح هاي بهسازي و مناسب سازي محورهاي پياده از وجهي نو مورد توجه نهاد مديريت شهري قرار گرفته است. اين مقاله در راستاي بازشناسي و تاکيد بر اهميت و نقش معابر پياده چالش ها و مسائل طرح هاي مناسب سازي قبل از اجرا، هنگام اجرا و پس از اجرا را در پاره محور خيابان وليعصر از چهارراه وليعصر تا چهارراه طالقاني شناسايي و تحليل مي نمايد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، توصيفي همبستگي از نوع کاربردي و ابزار پژوهش در مطالعه نمونه پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس روش نمونه گيري از جوامع نامحدود ميان ۲۰۰ نفر از کارشناسان، ساکنان و کسبه محدوده محور توزيع شده است.
يافته ها: يافته ها نشان مي دهد که فقدان مديريت واحد، مستقل و متمرکز، ابهام و ترديد مديران شهري نسبت به ضرورت و اهميت مناسب سازي و نارسايي نظام اطلاع رساني به موقع به ساکنان و کاربران يا بي توجهي به مشارکت محلي مهم ترين چالش هاي فراروي پروژه هاي مناسب سازي قبل از اجرا است. مشکلات ناشي از فعاليت روزمره به ويژه تردد عابران توام با توقف هاي متعدد در اجرا و نبود ستاد يا متولي مراقبت و نگهداري به ترتيب مهم ترين مولفه هاي چالش زا در زمان اجرا و پس از آن مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است