۱۳۹۴-۱۲-۲۵

مقاله چالش هاي فرهنگي – اجتماعي ترجمه معکوس با توجه ويژه به متون اسلامي با استناد به ترجمه آلماني تعاليم اسلام اثر علامه سيدمحمدحسين طباطبايي و داستان هايي از زندگاني چهارده معصوم اثر مهدي آذر يزدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۱۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: چالش هاي فرهنگي – اجتماعي ترجمه معکوس با توجه ويژه به متون اسلامي با استناد به ترجمه آلماني تعاليم اسلام اثر علامه سيدمحمدحسين طباطبايي و داستان هايي از زندگاني چهارده معصوم اثر مهدي آذر يزدي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمه متون اسلامي
مقاله چندمعنايي
مقاله قالب
مقاله محتوا
مقاله معادل يابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استارمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همگام با رشد تبادلات اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در سراسر جهان در عصر حاضر،ترجمه متون اسلامي به زبان آلماني نيز در ايران نيزف زوني يافت. آنچه در اين ميان، مترجمان را گرفتار چالش ها و دشواري هاي گاه حل نشده قرار مي دهد، حساسيت ويژه اي است که او را وامي دارد ترجمه متون اسلامي را با در نظرگرفتن قالب و محتوا درست و با ظرافت به مخاطب انتقال دهد؛ زيرا اشتباه در ترجمه اين متون، سهل انگاري و عدم احساس مسووليت او را به مفاهيم ديني به ذهن متبادر مي کند. اين پژوهش مي کوشد تا با تبيين اهميت برگردان منطبق با اصل متون اسلامي به زبان آلماني، مشکلات کلي ترجمه را نخست به طور نظري و تحقيق کتابخانه اي به منظور جمع آوري اطلاعات کافي از منابع موجود بررسي کرده و سپس با توجه ويژه به ترجمه متون اسلامي ازفارسي به آلماني به بررسي ترجمه کتاب «تعاليم اسلام» اثر علامه طباطبايي و «داستان هايي از زندگاني چهارده معصوم» اثر مهدي آذر يزدي پرداخته شود. اين دو اثر به دليل فراواني واژگان اسلامي، نويسندگان بر جسته اسلامي و ترجمه اين آثار توسط هلا کماليان از مشهورترين مترجمان متون اسلامي در ايران انتخاب شده اند. از ترجمه اين دو اثر چنين استنباط مي شود که ريشه اصلي مشکلات ترجمه متون اسلامي در کنار مشکلات فرهنگي و زباني، عدم جستجوي ريشه اي واژگان در اديان اسلام و مسيحيت است. اين جستار به دنبال ارائه پيشنهادها و راهکارهايي براي چگونگي ترجمه متون اسلامي براي مخاطب آلماني زبان است.

© حقوق سایت محفوظ است