۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله چالش هاي فراروي به کارگيري سيستم حسابداري منابع انساني (مورد مطالعه: ديوان محاسبات کل کشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: چالش هاي فراروي به کارگيري سيستم حسابداري منابع انساني (مورد مطالعه: ديوان محاسبات کل کشور)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابداري
مقاله منابع انساني
مقاله حسابداري منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني زيارت محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع انساني يکي از مهم ترين دارايي سازمان ها به حساب مي آيد و لذا لازم است که مکانيزمي قانون مند جهت اندازه گيري و ثبت حساب دارايي نيروي انساني شناسايي گردد. با توجه به اهميت اين مقوله، در اين تحقيق تلاش شده تا ضمن تعريفي روشن از مساله تحقيق و ادبيات مربوط به آن، موانع به کارگيري سيستم حسابداري منابع انساني در ديوان محاسبات کل کشور مورد بررسي قرار گيرد. پژوهش حاضر از نوع تحقيقات کاربردي است و با توجه به ماهيت موضوع و اهداف پژوهش از نوع اکتشافي- توصيفي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه مديران، حسابرسان، سرحسابرس و سرحسابرسان ارشد ديوان محاسبات کل کشور مي باشند. براي اجراي اين پژوهش تعداد ۶۷ نفر از جامعه آماري به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. براي بررسي چالش هاي به کارگيري سيستم حسابداري منابع انساني از پرسشنامه خود ساخته اي که پايايي آن ۸۲% است، استفاده شده است. داده هاي به دست آمده در اين پژوهش در سطح آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج اين تحقيق نشان داد که عدم آگاهي مديران، عدم وجود استانداردي مبني بر تاکيد بر بکارگيري سيستم حسابداري منابع انساني، عدم آگاهي حسابداران، عدم ارائه آموزش کافي در دانشکده هاي حسابداري و مديريت و مشکلات پياده سازي مانع به کارگيري سيستم حسابداري منابع انساني در ديوان محاسبات کل کشور شده اند.

© حقوق سایت محفوظ است