۱۳۹۵-۰۱-۳۰

مقاله پيش بيني عمر خستگي مواد مرکب پليمري بر اساس کاهش همزمان سفتي و استحکام تحت بارگذاري با دو سطح تنش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۳ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني عمر خستگي مواد مرکب پليمري بر اساس کاهش همزمان سفتي و استحکام تحت بارگذاري با دو سطح تنش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش سفتي
مقاله استحکام پسماند
مقاله آسيب مواد مرکب
مقاله عمر خستگي
مقاله بارگذاري با دامنه متغير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: پورگل محمد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر از مواد مرکب در کاربردهاي مختلفي استفاده مي شود. برخي از اين کاربردها شامل اجزاي در معرض بارگذاري چرخه اي هستند. پديده خستگي، مکانيزم اصلي خرابي حاکم بر سازه هاي تحت اين نوع بارگذاري است. بنابراين، پيش بيني مناسب عمر خستگي اين مواد در طراحي ايمن سازه ها، نگهداري، تعمير و جايگزيني قطعات بسيار اهميت دارد. تعداد به نسبت زيادي از مدل هاي موجود در اين زمينه به کاهش خواص ماده در طي آسيب خستگي نظير سفتي يا استحکام توجه نکرده اند. در اين مقاله، در ابتدا آسيب خستگي مواد مرکب با استفاده از يک مدل سفتي پسماند بررسي مي گردد. در اين راستا از دو مجموعه داده تجربي استفاده مي شود. يک مدل استحکام پسماند با مدل مدنظر ترکيب شده و بر اساس آن يک مدل اصلاح شده ارائه مي گردد. سپس، عمر خستگي باقيمانده مواد مرکب پليمري تقويت شده با الياف تحت بارگذاري دو مرحله اي براي سه گروه از داده هاي تجربي پيش بيني مي شود. نتايج حاصل نشان مي دهند که مدل ارائه شده دقت مناسبي در تخمين عمر باقيمانده دارد. همچنين، مقايسه اي بين نتايج تجربي و برخي از مدل هاي موجود با پيش بيني هاي اين مطالعه انجام شده تا مدل پيشنهادي بهتر ارزيابي شود. اين مقايسه نشان مي دهد که نتايج مطالعه حاضر نسبت به ديگر مدل ها در بيشتر موارد اختلاف کمتري با مقادير تجربي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است