۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله پيش بيني خواص فيزيکي پسته با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در طي فرآوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني خواص فيزيکي پسته با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در طي فرآوري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله ابعاد محوري
مقاله خواص هندسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت خواص فيزيکي مغز پسته در فرآيندهاي انتقال، خشك كردن، فرآوري، جداسازي، درجه بندي و ذخيره اين محصول ارزشمند نقش اساسي ايفاء مي كند. در اين مطالعه، خواص فيزيکي پسته توسط مدل هاي مختلف شبکه عصبي شبيه سازي گرديد. مدل هاي مختلف شبکه عصبي همراه با تابع هاي آستانه مختلف در پيش بيني مقادير مساحت سطح، حجم، جرم و دانسيته ذره پسته مورد استفاده قرار گرفت. نتايج، نشان داد که که مدل شبکه عصبي تابع پايه شعاعي با تابع آستانه پايه شعاعي عادي بهترين نتيجه را در پيش بيني مقادير مساحت سطح، حجم، جرم و دانسيته ذره پسته داشته به طوري که اين شبکه توانست به ترتيب مقادير مساحت سطح، حجم، جرم و دانسيته ذره پسته را با ضرايب تبيين ۰٫۹۸۲، ۰٫۹۸۲، ۰٫۹۹۲ و ۰٫۹۶۲ پيش بيني نمايد. علاوه بر اين، در اين پژوهش، مساحت سطح، حجم، جرم و دانسيته ذره پسته از طريق معادلات رگرسيوني برازش داده شد. نتايج، نشان داد روش رگرسيوني خطي توانست مقادير مساحت سطح، حجم، جرم و دانسيته ذره پسته به ترتيب با ضرايب تبيين ۰٫۹۳۱، ۰٫۸۹۷، ۰٫۹۸۵ و ۰٫۹۴۴ پيش بيني نمايد. به طوري نتايج نشان داد که مدل شبکه عصبي توانايي بالايي در پيش بيني خواص فيزيکي پسته نسبت به روش رگرسيون خطي داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است