۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله پيش بيني جريان رودخانه هاي کارون شمالي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۵۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: پيش بيني جريان رودخانه هاي کارون شمالي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله پيش بيني
مقاله سيگنال هاي اقليمي
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله کارون شمالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني جريان رودخانه ها نقش بسزايي در برنامه ريزي، مديريت و بهره برداري از منابع آب دارد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي امکان پيش آگاهي و پيش بيني دبي رودخانه هاي کارون شمالي (رودخانه ارمند و بازفت) با استفاده از روش هاي نوين شبيه سازي مي باشد. در اين مطالعه نوسانات جريان رودخانه هاي ارمند و بازفت در ارتباط با سيگنالهاي بزرگ مقياس اقليمي بررسي شده است. بدين منظور از داده هاي ماهانه شاخص نوسان جنوبي (SOI)، نوسان اطلس شمالي (NAO) و پديده ENSO در مناطق NINO4، NINO3، NINO3.4 و NINO1+2 استفاده گرديد. تمامي داده هاي مربوط به سيگنال هاي اقليمي از مرکز داده هاي آناليز شده NCEP دريافت شد. داده هاي مربوط به دبي روزانه ايستگاه هاي هيدرومتري ارمند و مرغک نيز از مرکز داده هاي وزارت نيرو تهيه گرديد. در اين مطالعه به منظور طراحي بهينه معماري شبکه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني دبي رودخانه ها بر اساس سيگنال هاي اقليمي از الگوريتم ژنتيک بهره گرفته شد. نتايج تحقيق نشان داد که سيگنال هاي ENSO در ناحيه NINO1+2 و NINO3 به عنوان موثرترين سيگنال بر تغييرات جريان رودخانه هاي ارمند و بازفت هستند و براي پيش آگاهي از وضعيت دبي رودخانه هاي کارون شمالي مي توان از سيگنال هاي فوق استفاده کرد.

© حقوق سایت محفوظ است