۱۳۹۵-۰۱-۱۰

مقاله پيش بيني تغييرات كاربري/پوشش اراضي با مدل CA مارکوف (مطالعه موردي: رودخانه آقبلاغ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تغييرات كاربري/پوشش اراضي با مدل CA مارکوف (مطالعه موردي: رودخانه آقبلاغ)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايش تغييرات
مقاله شبيه سازي
مقاله مدل CA مارکوف
مقاله عمليات تلفيق
مقاله رودخانه آقبلاغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه ندا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي توانايي مدل CA مارکوف در پيش بيني و مدل سازي تغييرات آينده پوشش در اراضي حاشيه رودخانه آقبلاغ با طول ۶۵ کيلومتر انجام گرديد. نقشه كاربري و پوشش با استفاده از داده هاي عکس هاي هوايي (۱۳۳۵، ۱۳۴۸ و ۱۳۷۷) و تصاوير ماهواره اي (۱۳۸۵) تهيه گرديد. سپس اراضي حاشيه رودخانه، حاشيه مرطوب و کاربري هاي کشاورزي حاشيه رودخانه و اراضي عاري از پوشش گياهي اطراف آن ترسيم و نقشه هاي پوشش اراضي براي سال هاي ۱۳۳۵، ۱۳۴۸، ۱۳۷۷ و ۱۳۸۵ تهيه گرديد. از روش تلفيق (Cross) ميزان توانايي مدل تست شد و صحت نقشه هاي توليدي با استفاده از شاخص کاپا تعيين گرديد. با استفاده از مدل CA-Markov، وضعيت کلاس هاي زمين براي ۱۰ سال آينده (سال ۱۳۹۵) پيش بيني شد. نتايج حاصل از ماتريس پيش بيني تغييرات بر مبناي نقشه سال هاي ۱۳۷۷ و ۱۳۸۵ نشان داد که احتمال مي رود در فاصله زماني ۱۳۹۵-۱۳۸۵، ۶۰ درصد حاشيه مرطوب، ۲۶٫۶ درصد رودخانه، ۵۸٫۸ درصد زمين هاي لخت و ۹۸٫۱ درصد از اراضي کشاورزي بدون تغيير باقي بمانند. به بياني ديگر، کاربري کشاورزي پايداري زياد و رودخانه پايداري کمي خواهد داشت.

© حقوق سایت محفوظ است