۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله پيامدهاي اقتصادي خشکسالي هاي دوره ۸۵-۱۳۷۵ بر نواحي روستايي دهستان شانديز شهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در چشم انداز جغرافيايي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: پيامدهاي اقتصادي خشکسالي هاي دوره ۸۵-۱۳۷۵ بر نواحي روستايي دهستان شانديز شهرستان مشهد
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايش خشکسالي
مقاله پيامدهاي اقتصادي خشکي
مقاله الگوي کشت
مقاله درآمد خالص
مقاله تغيير راندمان محصولات
مقاله دهستان شانديز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده هادي
جناب آقای / سرکار خانم: بهنيافر ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور کلي خشکسالي سال هاي ۸۵-۱۳۷۵ اثرات اقتصادي و اجتماعي نسبتا وسيعي در نواحي روستايي به ويژه به دليل کمبود منابع آب، کاهش سطح زيرکشت، کاهش راندمان محصول و تلفات دامي داشته است.
دهستان شانديز با وسعت ۳۳۷٫۸۵ کيلومترمربع به عنوان منطقه نمونه گردشگري در پايکوه هاي بينالود يکي از مراکز عمده فعاليت هاي باغداري، زراعي و توليد مواد لبني در حومه کلان شهر مشهد محسوب مي شود. در سالهاي اخير خشکسالي در منطقه مورد مطالعه خسارات زيادي به بار آورده است. بروز خشکسالي در طي سال هاي ۸۵-۱۳۷۵ که از طريق پايش خشکسالي در اين محدوده به اثبات رسيده است، بيش از ۵۰% چشمه ها خشک شده و با کاهش منابع آب سطحي و زيرزميني خسارات زيادي به بخش باغداري، زراعت و دامداري وارد آورده است. با بررسي هاي به عمل آمده از منطقه مشخص گرديد که در برخي از سالها خشکسالي هاي شديد تا متوسط به ويژه در آبادي هاي پايين دست دهستان پيامدهاي اقتصادي جبران ناپذيري را به دنبال داشته است. به طوري که ۶۴٫۹% سطح زير کشت باغات طي دهه خشکسالي نسبت به سال ۱۳۷۵ کاهش يافته است و سه روستاي غسالخانه، قرقي و معاون طي اين دوره خالي از سکنه گرديدند. تغييرات سطح زيرکشت آبي طي دوره خشکسالي در روستاهاي نمونه ۶۲۴٫۳- هکتار بوده است. اراضي روستاهاي پايين دست دهستان شانديز که قبل از دهه خشکسالي تحت کشت محصولات سير و پياز بوده اند، در اواخر دهه خشکسالي کاملا لم يزرع شده و کشاورزان به سوي فعاليت هاي مبل سازي و غير کشاورزي روي آورده اند. در اين پژوهش با استفاده از چهار شاخص اقتصادي، آثار و پيامدهاي اقتصادي خشکسالي منطقه بررسي گرديد. اهداف کلي مقاله حاضر عبارتند از، آشکارسازي پايش خشکسالي طي دوره ۸۵ – ۱۳۷۵ در منطقه مورد مطالعه و آثار و پيامدهاي اقتصادي خشکسالي ها بر نواحي روستايي دهستان شانديز.

© حقوق سایت محفوظ است