۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله پوشش بسيج همگاني ايمن سازي سرخك و سرخجه در مركز بهداشت جنوب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پايش از صفحه ۹۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: پوشش بسيج همگاني ايمن سازي سرخك و سرخجه در مركز بهداشت جنوب تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخك
مقاله سرخجه
مقاله واكسيناسيون
مقاله بسيج همگاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عفت پناه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: قاجاريه سپانلو صدف
جناب آقای / سرکار خانم: رجب پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سروي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکسيناسيون همگاني سرخک –سرخجه از پانزدهم آذرماه تا يازدهم دي ماه سال ۱۳۸۲ به طور همزمان در سراسر کشور انجام شد. اجراي برنامه در نقاط شهري با استقرار تيم هاي ثابت واکسيناسيون و در اماکن تجمعي به صورت فعال بوده است. محاسبه پوشش واکسيناسيون بر اساس برآورد تقريبي جمعيت واجد شرايط و حجم عمليات واکسيناسيون ثبت شده در تيم هاي اجرايي صورت گرفته است. در برآوردهاي اعلام شده در بسياري از مناطق پوشش بيش از ۱۰۰ درصد گزارش گرديد که اشتباه در برآوردها و يا انجام واکسيناسيون خارج از گروه هدف را به ذهن متبادر مي ساخت. به همين دليل مطالعه حاضر براي ارزيابي پوشش نهايي واکسيناسيون درمنطقه تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران صورت گرفته و اهميت اين منطقه به لحاظ پوشش نسبتا کم شبکه و جمعيت مواج آن (به واسطه مهاجرت هاي فصلي و حتي روزانه) مي باشد.
نمونه هاي اين بررسي با استفاده از روش خوشه اي انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل نيز از آزمون هاي کاي دو و دقيق فيشر استفاده گرديد. از ۴۰۱ مورد بررسي ۹۸درصد  (95%CI=96-100)از افراد ۵ تا ۲۵ ساله واکسن MR را تلقيح کرده بودند. ۳ نفر (۰٫۸ درصد) از افراد واکسينه شده جزء گروه هدف برنامه واکسيناسيون نبودند. علل عدم شرکت افراد واکسينه نشده نيز عبارت بود از: حاملگي، ۳ نفر (۳۷٫۵درصد) مشغله زياد، ۳ نفر (۳۷٫۵ درصد) بيماري ۱نفر، (۱۲٫۵درصد) و ترس از عوارض جانبي واکسن ۱نفر (۱۲٫۵درصد) براي ۳۹۷ نفر (۹۹ درصد) از افراد واکسينه شده کارت واکسيناسيون MR صادر شده است. ۵۵ درصد افراد به وسيله تيم هاي ثابت و ۴۵ درصد به وسيله تيم هاي سيار واکسينه شده بودند. ۳۹ نفر (۹٫۷درصد) از افراد واکسينه شده نيز دچار عوارض جانبي ناشي از تزريق واکسن شده بودند.
در مجموع به نظر مي رسد مرکز بهداشت جنوب به پوشش هدف رسيده است. براي ارزيابي جامع بسيج همگاني صورت گرفته مطالعه بر روي سطح پادگن و نيز بررسي هزينه اثر بخشي در سطح ملي توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است