۱۳۹۵-۰۲-۰۶

مقاله پهنه بندي خطر سيلاب شهري با استفاده از GIS و فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي: تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در محيط شناسي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي خطر سيلاب شهري با استفاده از GIS و فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي: تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيلاب
مقاله پهنه بندي خطر
مقاله تهران
مقاله GIS ،AHP-Fuzzy

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادبهتاش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابايي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شتاب شهرنشيني و روند رو به گسترش گرمايش جهاني اهميت پرداختن به مساله سيلاب هاي شهري را بيش از پيش نمايان مي کند. تهران به تازگي تحت تاثير سيلاب و خسارت هاي ناشي از آن قرار گرفته است. بارندگي با شدت بالا و رشد و توسعه بي رويه شهر و شبکه ناکارآمد زهکشي از دلايل اصلي اين امر به شمار مي روند. اين تحقيق رويکرد کارآمدي را در ارزيابي خطر سيل تهران به کار مي گيرد. هدف اين مطالعه توسعه پهنه بندي خطر سيل شهري بر پايه آناليز تصميم گيري چندمعياره و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) است . اين مدل با استفاده از ۵ معيار فاصله از شبکه زهکشي، تجمع جريان، شيب، ارتفاع و اراضي ساخته شده و ساخته نشده توسعه يافت. از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (Fuzzy AHP) با کلي به مثابه يکي از کارآمدترين سيستم هاي تصميم گيري چندمعياره استفاده شد. در اين روش براي مقايسه زوجي گزينه ها از اعداد فازي و براي به دست آوردن وزن ها و ارجحيت ها از روش ميانگين گيري هندسي استفاده مي شود، زيرا به سادگي به حالت فازي قابل تعميم است. نقشه خطر نهايي با اعمال وزن هاي معيار ها و هر يک از طبقه هاي آن ها در GIS به دست آمد. نقشه خطر سيل شهري نشان مي دهد که آبراهه ها و حريم آن ها، همچنين نواحي مرکزي تا جنوب شهر بيشترين پتانسيل را براي سيل خيزي دارند.

© حقوق سایت محفوظ است