۱۳۹۵-۰۵-۰۵

مقاله «پسر آدم، دختر حوا»، نقدي درون گفتماني بر فمينيسم ليبرال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در دين و ارتباطات از صفحه ۶۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: «پسر آدم، دختر حوا»، نقدي درون گفتماني بر فمينيسم ليبرال
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليبراليسم
مقاله فمينيسم ليبرال
مقاله فمينيسم رمانتيک
مقاله زنانگي
مقاله فيلم «پسر آدم
مقاله دختر حوا»

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشير حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قميشيان ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«زنانگي»، نقطه تفاوت گرايش هاي گوناگون فمينيستي است. اينکه زنانگي اصالت بيولوژيک يا ذاتي دارد يا برساخته اجتماع است، محملي براي جدال فمينيست ها با هم است. فمينيست هاي ليبرال، زنانگي را غيراصيل مي شمارند و آن را برساخته اي اجتماعي و در خدمت نظام سرمايه داري مي دانند. در عوض فمينيسم رمانتيک زنانگي را مقوله اي ارزشمند تلقي مي کند و آن را نه تنها نقطه ضعفي براي زنان نمي شمارد که درصدد است جهان را نيز زنانه کند. نوشتار حاضر بر آن است تا گفتمان هاي دو مکتب فمينيستي (ليبرال و رمانتيک) حاکم بر فيلم «پسر آدم، دختر حوا» را استخراج نمايد. نتايج اين تحليل نشان مي دهد که فيلم در عين حال که بر بستر نشانه هاي فمينيسم ليبرال ساخته شده است، ولي به نقد رمانتيکي آن نيز مي پردازد.

© حقوق سایت محفوظ است