۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله پرورش طبيعي و مصنوعي كنه هاي سخت (Acari: Ixodidae) گونه Hyalomma anatolicum anatolicum و مطالعه جداول رشد مربوط به چرخه زندگي اين كنه در شرايط آزمايشگاهي با استفاده از ميزبان اختصاصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در دامپزشكي (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: پرورش طبيعي و مصنوعي كنه هاي سخت (Acari: Ixodidae) گونه Hyalomma anatolicum anatolicum و مطالعه جداول رشد مربوط به چرخه زندگي اين كنه در شرايط آزمايشگاهي با استفاده از ميزبان اختصاصي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرورش آزمايشگاهي
مقاله كنه هاي سخت
مقاله ايكسوديده
مقاله H. anatolicum anatolicum
مقاله چرخه زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي گودرزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ريواز شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت مطالعه كنه غالب H. anatolicum anatolicum اين كنه انتخاب شده است. كنه هاي ماده كاملا خون خورده از صحرا جمع آوري شدند. در آزمايشگاه پس از بيرون آمدن لارو از پوسته تخم، خونخواري لارو بر روي خرگوش سفيد آزمايشگاهي و خونخواري بالغين روي گوسفند انجام شده است. بطور كلي كنه هاي مربوط به منطقه لرستان از دو محل، كنه مربوط به منطقه كرج، اشتهارد، يک محل و كنه هاي منطقه بوشهر ۵ محل مختلف پرورش داده شدند. مشخصات مربوط به هر مرحله در جداول مناسب تنظيم شدند. با پرورش كنه ها مشخص شد كه كنه هاي جمع آوري شده از اين مناطق كنه H. anatolicum anatolicum بودند، با ادامه مطالعات پرورش، اين كنه ها رفتار دو ميزبانه از خود نشان دادند. مدت زمان پيش از تخم گذاري براي كنه هاي اشتهارد و بوشهر به ترتيب ۷ و ۴ روز، دوره تخم گذاري ۲۰ و ۱۹ روز، مدت زمان لازم براي تبديل تخم به لارو ۲۴ و ۱۱ روز و مدت زمان خونخواري دوره لاروي و نوچه اي بر روي خرگوش ۱۴ و ۱۴ روز، مدت زمان قبل از پوست اندازي نوچه به بالغ ۱۴ و ۱۴ روز و زمان پوست اندازي ۱۴ و ۴ روز محاسبه گرديد. حداقل مدت زمان كل چرخه زندگي H. anatolicum anatolicum منطقه اشتهارد و بوشهر به ترتيب ۱۰۰ و ۷۶ روز است كه به اين ترتيب كنه منطقه اشتهارد ۳ نسل در سال و در منطقه بوشهر در شرايط مناسب ۴٫۸ نسل در سال مي تواند داشته باشد. در مورد كنه هاي جمع آوري شده از منطقه لرستان پس از سه نوبت پرورش حداقل مدت زمان كل چرخه زندگي بين ۷۵ تا ۸۰ روز محاسبه شد. طول مدت تحمل گرسنگي كنه هاي بالغ نر و ماده اشتهارد ۲۲۰ روز بود و طول مدت تحمل گرسنگي كنه هاي بالغ نر و ماده بوشهر حداكثر ۱۶۲ روز محاسبه شد. تعداد كل تخم هاي محاسبه شده براي يک كنه ماده منطقه بوشهر (۱۵۰±۶۰۰۰) عدد و وزن يک عدد تخم كنه تقريبا ۰٫۰۷ ميلي گرم محاسبه شد.

© حقوق سایت محفوظ است