۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله پذيرش دارويي در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي و امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پايش از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: پذيرش دارويي در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي و امام خميني (ره)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش دارويي
مقاله كمپليانس
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم دباغيان فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: كاربخش داوري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي خواه صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر چه پذيرش دارويي، يکي از مهم ترين جنبه هاي درمان و کنترل بيماري ديابت است، ولي مطالعات مختلف نشان دهنده کم بودن اين پذيرش است. از اين رو به بررسي پذيرش (کمپليانس) دارويي يک ماهه در نمونه اي از بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ و برخي عوامل موثر برآن پرداخيتم.
اين بررسي يک مطالعه مقطعي با استفاده از پرسشنامه و روش مصاحبه بود که در آن ۲۵۶ نفر بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ (مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان شريعتي و امام خميني (ره) تهران در نيمه اول سال ۱۳۸۳) از نظر عملکرد دارويي آنها در يک ماه گذشته و همچنين آگاهي بيماران در مورد ديابت و عوارض آن، نگرش آنها در مورد لزوم مصرف دارو، ميزان حمايت خانوادگي و دسترسي به دارو مورد ارزيابي قرار گرفتند.
در تحقيق انجام پذيرفته، ۳۲۱ نفر (۸۶٫۳ درصد) از بيماران مورد مطالعه در طول يک ماه قبل از مصاحبه پذيرش دارويي برابر با بيشتر ۹۰ درصد را ذکر کردند. ارتباط معني داري بين پذيرش دارويي خوب با سن (P<0.001) ميزان آگاهي از بيماري و عوارض آن (P=0.017) نگرش بيمار در مورد قابل کنترل بودن ديابت (P=0.04) و همچنين نگرش بيمار در مورد موثر بودن داروها در کاهش عوارض ديابت (P=0.009) مشاهده شد. ولي ارتباط بين پذيرش دارويي از قبيل دسترسي به دارو، حمايت خانوادگي، سطح تحصيلات، وجود بيماري همراه، و طول مدت بيماري معني دار نبود. بالاتر بودن ميزان دارويي در سن بالاي ۴۵ سال، احتمالا به علت افزايش خطر احساس شده(Perceived risk)  در اين سنين مي باشد.
اين مطالعه نشان داد که آگاهي و نگرش، دو عامل موثر بر عملکرد دارويي هستند. بنابراين افراد کمتر از ۴۵ سال و افرادي که آگاهي کافي در مورد بيماري و عوارض آن ندارند و همچنين افراد داراي نگرش منفي در مورد لزوم مصرف دارو بايد به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شوند و با افزايش آگاهي و ايجاد نگرش مثبت براي افزايش پذيرش دارويي آنها اقدام شود.

© حقوق سایت محفوظ است