۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله پذيرش خشکه کاري در زراعت برنج: مورد مطالعه استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۵۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: پذيرش خشکه کاري در زراعت برنج: مورد مطالعه استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکه کاري
مقاله برنج
مقاله پذيرش نوآوري
مقاله پذيرندگان
مقاله نپذيرندگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني كلاهي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: آجيلي عبدالعظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش جمعيت جهاني، ميزان آب موجود براي فعاليتهاي کشاورزي را به شدت کاهش داده است. لذا کاربرد فن آوري هاي نويني که به افزايش راندمان استفاده از آب در کشت برنج کمک مي کند، ضروري است. پيش بيني رفتار پذيرش زنان کشاورز، هدف اين پژوهش بوده است. مطالعه به روش تحقيق پيمايشي در هفت شهرستان استان خوزستان و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده بر مبناي پذيرش يا عدم پذيرش خشکه کاري برنج، انجام گرفت. براي اين منظور با ۵۷ نفر پذيرنده شيوه خشکه کاري برنج و ۲۲۳ نفر نپذيرنده اين شيوه کشت يعني مجموعا با ۲۸۰ نفر زن روستايي مصاحبه حضوري به عمل آمد. نتايج نشان داد که مهم ترين تفاوت معني دار بين پذيرندگان و نپذيرندگان خشکه کاري در زراعت برنج، در ميزان کل وام دريافتي، توليد شلتوک و سابقه کار کشاورزي بوده است که در پذيرندگان بيشتر از نپذيرندگان مي باشد. بر مبناي يافته هاي پژوهش، مدل چند بعدي پيشنهادي، مي تواند به عنوان مبنايي براي تمايز و شناخت پذيرندگان از نپذيرندگان خشکه کاري برنج مورد استفاده قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است