۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله پايش و ارزيابي طرح هاي يكپارچه توسعه روستايي مطالعه موردي حوزه آبريز حبله رود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۴۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: پايش و ارزيابي طرح هاي يكپارچه توسعه روستايي مطالعه موردي حوزه آبريز حبله رود
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت مردمي
مقاله پايش و ارزيابي
مقاله پايش و ارزيابي مشاركتي
مقاله توسعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي سال هاي متمادي، عواملي نظير فقر اقتصادي، حاكم بر مناطق روستايي و سطح پايين دانش و آگاهي روستانشينان نسبت به مراقبت و حفاظت از منابع طبيعي و در نهايت بهره برداري نامناسب از آن باعث تخريب شديد اين منابع و تشديد فقر وتوسعه نيافتگي در مناطق روستايي شده است.
مقوله مديريت پايدار منابع آب و خاك به عنوان يكي از راهكارهاي توسعه يكپارچه روستايي از مهمترين تحولات مورد نظر صاحبنظران داخلي و خارجي براي جلوگيري از تشديد فرآيند تخريب و فرسايش منابع طبيعي كشور و احياي مجدد اقتصاد روستايي با گرايش نوسازي مبتني بر اصل مشاركت بهره برداران و روستاييان در اين راستا بوده است.
پايش و ارزيابي هاي مستمر به عنوان يكي از ابزارهاي مهم كنترل و هدايت در افزايش كارآيي عملكرد نظام مديريت اين منابع و تسريع در فرآيند توسعه روستايي از اهميت بسزايي در اين برنامه ها برخوردار است.
اين مقاله با مروري گذرا بر تجربه بعضي از كشورها در زمينه پايش و ارزيابي پروژه هاي توسعه روستايي بر محور مشاركت روستائيانبه معرفي مهمترين روش هاي پايش و ارزيابي پروژه هاي توسعه روستايي مي پردازد. همچنين با استفاده از روش تعيين و محاسبه شاخصهاي كليدي و به استناد اطلاعات جمع آوري شده از ۱۶۸ نمونه از ۲۱ روستاي مورد بررسي در منطقه حوزه آبخيز حبله رود، نتايج اقتصادي اجراي اولين طرح يكپارچه توسعه روستايي و حفاظت از محيط زيست در ايران را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است