۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله پايش فرآيند اسمزي کدو حلوايي در شرايط مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: پايش فرآيند اسمزي کدو حلوايي در شرايط مختلف
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبگيري اسمزي
مقاله کدوي حلوايي
مقاله ضرايب انتشار آب و مواد جامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفافي زنوزيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي نيا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبگيري اسمزي، فرآيندي است که در آن، آب به طور جزئي از مواد سلولي، زماني که در محلول غليظ هيپرتونيک از مواد حل شدني قرار مي گيرد خارج مي شود. فرآيند آبگيري اسمزي کدوي حلوايي در سه سطح دماي (۵، ۲۵ و ۵۰ درجه سانتي گراد) و در غلظت هاي مختلف نمک طعام (۵، ۱۰ و ۱۵% وزني/وزني) و غلظت ثابت ساکارز (۵۰% وزني/وزني) انجام گرفت. نسبت وزني ميوه به محلول اسمزي ۱ به ۲۰ (وزني/وزني) انتخاب گرديد. مقادير حذف آب و جذب مواد جامد براي هر غلظت و دما در فواصل زماني مختلف محاسبه گرديد. با استفاده از مدل پيشنهادي آزوارا و همکاران، مقادير تعادلي حذف آب و جذب مواد جامد و همچنين شدت انتقال جرم، محاسبه گرديد. نتايج، نشان داد ميزان حذف آب و جذب مواد جامد با افزايش غلظت و دماي محلول اسمزي ارتباط مستقيم داشت به طوري که در دماي ۵ درجه سانتي گراد و غلظت ۱۵ درصد نمک طعام ماکزيمم کاهش آب و ميزان جذب مواد جامد مشاهده گرديد در حالي که اختلاف آماري معني داري با ۵۰ درجه سانتي گراد و غلظت ۱۵ درصد نمک طعام مشاهده نشد.

© حقوق سایت محفوظ است