۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله پايش رشد (قد، وزن) در طي سال اول زندگي شيرخواران تغذيه شده با شير مادر، شهر كاشان طي سال ۱۳۷۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۷۹ در فيض از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: پايش رشد (قد، وزن) در طي سال اول زندگي شيرخواران تغذيه شده با شير مادر، شهر كاشان طي سال ۱۳۷۷
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايش
مقاله صدك
مقاله شيرخوار
مقاله منحني رشد
مقاله شير مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهميت پايش رشد در كودكان و اين كه رشد يك شاخص مهم اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي در جامعه مي باشد و عدم اطلاع از وضعيت رشد در منطقه، اين تحقيق بر روي شير خواران تغذيه شده با شير مادر شهر كاشان طي سال ۱۳۷۷ انجام گرفت.
مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش توصيفي (Descriptive) از نوع طولي بر روي ۴۰۰ نوزاد شير مادر خوار متولد شده در شهر كاشان در دو گروه جنسي پسر و دختر صورت پذيرفت. مدت مطالعه ۱۲ ماه بود. شش ماه اول هر ماه و در شش ماه دوم هر دو ماه يك بار قد و وزن توسط فردي مجرب با روش متعارف و استاندارد اندازه گيري شد. اطلاعات جمع آوري گرديده به صورت آمار توصيفي ارايه شد. منحني هاي رشد رسم و با منحني هاي رشد استاندارد مقايسه گرديد.
يافته ها: وزن نوزادان پسر و دختر در بدو تولد به ترتيب ۳٫۳۰±۰٫۳۹ و ۳٫۲۳±۰٫۳۵ به دست آمد. اين ارقام براي قد پسران و دختران به ترتيب ۵۰٫۹۲±۱٫۹۸ و ۵۰٫۵۳±۱٫۸۶ محاسبه شد. در مقايسه منحني صدك پنجاه وزن و قد با منحني استاندارد مشاهده شد كه تا حدود ۴-۳ ماهگي رشد شيرخواران ما با منحني استاندارد مطابق است ولي پس از آن به تدريج افت مي كند كه اين افت به وضوح از هفت ماهگي قابل مشاهده مي باشد. اين كاهش در مورد وزن بيشتر از قد است.
نتيجه گيري: وزن و قد شيرخواران ما در بدو تولد با استاندارد مطابق مي باشد ولي از ۷-۶ ماهگي آهنگ رشد ما نسبت به منحني رشد استاندارد آهسته تر شده است. از اين رو، تدوين منحني رشد مخصوص براي هر جامعه توصيه مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است