۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله پايداري آب كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: پايداري آب كشاورزي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب كشاورزي
مقاله پايداري
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب از ديرباز مهمترين عامل توسعه در جهان بوده است. با توجه به خشك سالي هاي پي در پي استفاده پايدار از آب در جهان، به ويژه ايران، اهميت خاصي دارد. در اين مطالعه، آثار عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فيزيكي، نهادي و نيز عوامل مديريتي بر ميزان اتلاف آب كشاورزي تعيين شده است. همچنين بهترين تركيب از ويژگي هاي مدير كه كمترين اتلاف آب را در مزرعه در پي داشته باشد، مشخص شده است. نتايج نشان مي دهد كه كشاورزاني كه در گروه سني ۴۰ تا ۶۰ سال قرار دارند و محصول خود را بيمه نكرده اند و بر منبع آبي خود مالكيت نداشته و رفتار مصرفي همسايگان را در مصرف خود موثر دانسته اند. همواره در جهت ناپايداري آب كشاورزي عمل كرده اند. همچنين مشخص شده است كه سياست افزايش قيمت آب كشاورزي در استفاده پايدار از آن اثري ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است