۱۳۹۵-۰۳-۱۵

مقاله پارگي عضله پكتوراليس ماژور: مقاله مروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: پارگي عضله پكتوراليس ماژور: مقاله مروري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضله پكتوراليس ماژور
مقاله پارگي
مقاله انقباض اكسنتريك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهود اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پارگي عضله پكتوراليس ماژور يك آسيب بسيار نادر و اغلب ورزشي است كه امروزه در كشور ما بيشتر از قبل ديده مي شود اين مساله مي تواند به دليل رواج يافتن ورزش هاي مختلف مانند بدنسازي و وزنه برداري (خصوصا پرس سينه) و پرداختن افراد غيرحرفه اي به صورت حرفه اي و بدون آمادگي كافي و همچنين بدون دريافت آموزش و رعايت احتياطات لازم به اين ورزش ها باشد. در اين مقاله سعي شده است تا مروري بر جنبه هاي مختلف اين آسيب از جمله آناتومي پيچيده عضله پكتوراليس ماژور، اپيدميولوژي، مكانيسم، تظاهرات باليني، روش هاي تصويربرداري كمك كننده، انديكاسيون  هاي جراحي و تكنيك درمان پارگي اين عضله صورت گيرد. آناتومي پيچيده و ويژه عضله پكتوراليس ماژور، مخصوصا در محل اتصال آن به استخوان بازو، مي تواند در آسيب پذيري آن در انقباض اكسنتريك و ناگهاني (به عنوان شايع ترين مكانيسم پارگي) نقش عمده اي داشته باشد. از سوي ديگر اعاده اين آناتومي در هنگام ترميم جراحي، در ايجاد دوباره عملكرد طبيعي عضله مهم به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است