۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله پارامترسازي فرآيندهاي خردفيزيكي و ديناميكي بارش در مدل ابر تندري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: پارامترسازي فرآيندهاي خردفيزيكي و ديناميكي بارش در مدل ابر تندري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابر تندري
مقاله مدل سازي عددي
مقاله اگورا و تاكاهاشي
مقاله فرآيندهاي خردفيزيكي و ديناميكي
مقاله پارامترسازي كسلر
مقاله شدت بارندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرد سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: بداق جمالي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه پارامترسازي اثرات خردفيزيکي ابر تندري در فرآيند تشکيل بارندگي و ايجاد اصلاحات لازم و تطابق هرچه بيشتر مدل عددي با مشاهدات تجربي به عمل آمده، در اين تحقيق پارامترسازي فرآيند بارش در مدل ابر تندري اگورا و تاکاهاشي (O-T) در سه مرحله فرآيند تبديل قطرکهاي ابر به قطرات باران، فرآيند انجماد قطرات باران براي تشکيل تگرگ و سرعتهاي حد قطرات باران و دانه هاي تگرگ بهبود يافته است. در مدل اوليه O-T که در آن ابر به عنوان يک ستون هواي چرخشي با شعاع وابسته به زمان در محيطي بدون وجود باد مدلسازي شده است. شدت بارندگي در مدل بهبود يافته با مدل اصلي اگورا و تاکاهاشي با استفاده از پارامترسازي کسلر در فرآيند تبديل قطرکهاي ابر به قطرات باران افزايش يافت و همچنين بارندگي با تاخير آغاز گرديد. دومين قله شدت بارندگي با به کاربردن پارامترسازي انجماد بيگ در فرآيند انجماد قطرات باران به تگرگ ناپديد گرديد و در مرحله سوم با استفاده از پارامترسازي لين و همکاران براي سرعتهاي حد قطرات باران و دانه هاي تگرگ، ميزان شدت بارندگي در مدت زمان کوتاهي افزايش يافت. منحني شدت بارندگي مدل بهبود يافته O-T در سه مرحله اي که در بالا ذکر شد، با واقعيت تطبيق بيشتري دارد.

© حقوق سایت محفوظ است