۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله يادداشتي بر دوگاني AdS/CFT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: يادداشتي بر دوگاني AdS/CFT
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوگانيAdS/CFT
مقاله نظريه ميدان در ابعاد بالاتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: لران فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله دوگاني نظريه هاي ميدان در فضاهاي Rd+1 و AdSd+1 اقليدسي را براي ميدانهاي آزاد نرده اي و برداري بررسي مي کنيم. در مورد ميدانهاي نرده اي، نگاشت يک به يک بين ميدانهاي نرده اي بي جرم با جفت شدگي همديس در دو فضا را مرور مي کنيم. در مورد ميدانهاي برداري نشان مي دهيم که چنين نگاشتي تنها در چهار بعد برقرار خواهد بود. با استفاده از اين نگاشتها و همديسي فضاي AdSd+1 اقليدسي و نيم فضاي Rd+1 يک تعبير از تطابق AdS/CFT بر حسب رابطه اي بين جوابهاي معادله حرکت و مقدارهاي اوليه آنها ارايه مي کنيم.

© حقوق سایت محفوظ است