۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله ويگوتسکي و فريره در آموزش مبتني بر گفت وگو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد) از صفحه ۲۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ويگوتسکي و فريره در آموزش مبتني بر گفت وگو
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويگوتسکي
مقاله فريره
مقاله ديالکتيک
مقاله تحول انسان
مقاله آموزش انتقادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج حسيني منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مهران گلنار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي وجوه تشابه ميان ويگوتسکي و فريره در آموزش مبتني بر گفت وگو است. براي اين منظور، مباني نظري، مفاهيم مرتبط و نوع آموزش مورد نظر آنها به شيوه تحليل تفسيري مورد بررسي قرار گرفت و سپس تفاوت ها و شباهت هاي آنها به ويژه در الگوهاي آموزشي ارائه شده معرفي شد. بازشناسي وجوه زيربنايي و تبيين برخي مفاهيم مرتبط حاکي از آن است که هر دو ديدگاه با تاکيد بر ماهيت فعال انسان در ساخت واقعيت اجتماعي خود، کنش او را در بستر ديالکتيک اجتماعي بررسي نموده و به تبع آن با برگزيدن روش ديالکتيک در آموزش، مبناي مشترکي را براي کوشش عملي (آموزش) خود در جهت تحول انسان به کار مي گيرند. ويگوتسکي اين تحول را در فرايندهاي درون ذهني دنبال نموده و با تکيه بر نقش ميانجي زبان در بستر تعاملات اجتماعي فرهنگي، گفت وگو را به عنوان بخشي از فرايند دروني سازي کنش اجتماعي در جهت شکل گيري تفکر و تحول شناختي نوع انسان تبيين مي نمايد و فريره آن را با تکيه بر کنش معطوف به آگاهي، در الگويي از آموزش انتقادي مبتني بر گفت وگو ارائه مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است