۱۳۹۵-۰۴-۲۸

مقاله ويژگي هاي هيدروليکي کپسول هاي رسي متخلخل و تاثير آن بر توزيع رطوبت خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در مجله پژوهش آب ايران از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي هيدروليکي کپسول هاي رسي متخلخل و تاثير آن بر توزيع رطوبت خاک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دماي پخت
مقاله کپسول رسي متخلخل
مقاله فشار هيدروستاتيکي
مقاله زمان پخت
مقاله خاک آهکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني واقعي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده پروين
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري صالح فرزين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هاي سنتي تامين رطوبت خاک در مزارع کوچک و متوسط مقياس مناطق خشک و نيمه خشک استفاده از کپسول هاي رسي متخلخل است. ويژگي هاي هيدروليکي کپسول هاي رسي متخلخل تحت تاثير نوع رس، درصد رس، درصد شن، ميزان آهک، ضخامت ديواره کپسول هاي رسي، دماي پخت، زمان پخت و فشار هيدروستاتيکي قرار دارد.تحقيق حاضر به ارزيابي هدايت هيدروليکي و آبدهي اشباع کپسول هاي رسي متخلخل متاثر از دماي پخت، زمان پخت و فشار هيدروستاتيکي پرداخته است. ماده اوليه در ساخت کپسول هاي رسي متخلخل، از خاک آهکي روستاي نصرآباد گرگان تهيه شده است و با افزودن ۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ گرم شن نرم در هر کيلوگرم اين خاک به ترتيب کپسول هاي رسي متخلخل گرگان-۰، گرگان- ۲۰۰، گرگان- ۴۰۰، گرگان- ۶۰۰، و گرگان- ۸۰۰ ساخته شد. نتايج تحقيق نشان داد که زمان بهينه پخت کپسول هاي رسي متخلخل با افزايش دماي پخت کاهش يافت. همچنين آبدهي کپسول هاي رسي با افزايش دماي پخت افزايش نشان داد. رابطه بين فشار هيدروستاتيکي و آبدهي قطعات سفالي پخت شده در دماي ۹۸۰ درجه سانتي گراد نشان مي دهد که اين رابطه براي کپسول هاي رسي گرگان- ۰ و گرگان- ۲۰۰ خطي و براي گرگان- ۴۰۰، گرگان- ۶۰۰ و گرگان- ۸۰۰ غير خطي است. در حالي که شکل خيسيدگي در خاک از چنين قطعاتي به علت آبدهي کم تقريبا کروي است.

© حقوق سایت محفوظ است