۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله ويژگي هاي فيزيکي دانه در برخي ارقام آفتابگردان تحت تاثير تنش کم آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در ماشين هاي كشاورزي از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي فيزيکي دانه در برخي ارقام آفتابگردان تحت تاثير تنش کم آبي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله پوست دانه
مقاله تنش کم آبي
مقاله مغز دانه
مقاله ويژگي هاي فيزيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله دادي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اوركي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پرهيزكارخاجاني فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تاثير تنش کمبود آب بر ويژگي هاي فيزيکي دانه ارقام آفتابگردان، آزمايشي روي چهار رقم آذرگل، آلستار، هايسان ۳۳ و هايسان ۲۵ در سه سطح آبياري (پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي متر تبخير تجمعي از تشتک تبخير کلاس A) اجرا گرديد. نمونه گيري تصادفي در پايان فصل رشد و بر اساس ۱۳ درصد رطوبت دانه انجام شد. نتايج اين تحقيق نشان داد بيشترين طول، عرض و ضخامت دانه در رژيم آبياري بعد از ۵۰ ميليمتر تبخير به دست آمد و تيمارهاي مواجه با تنش کم آبي (آبياري محدود بعد از ۱۰۰ و ۱۵۰ ميليمتر تبخير) به ترتيب باعث کاهش ۱۵ و ۲۴ درصد طول، ۱۸ و ۳۵ درصد عرض و ۱۷ و ۳۰ درصد ضخامت دانه گرديدند. بنابراين عرض دانه در مقايسه با طول و ضخامت دانه حساسيت بيشتري به سطوح تنش کمبود آب داشت. در بين ارقام مورد مطالعه بيشترين طول، عرض و ضخامت دانه متعلق به رقم آلستار بود. همچنين در تمام سطوح آبياري رقم آلستار داراي بيشترين وزن دانه بود که از اين لحاظ در آبياري نرمال (پس از ۵۰ ميلي متر تبخير) با رقم هايسان ۲۵ اختلاف معني داري نداشت. بنابراين رقم زودرس آلستار در شرايط آبياري نرمال و محدود از نظر وزن و ويژگي هاي فيزيکي دانه تحمل بيشتري به شرايط کم آبي داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است