۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله وضعيت شادابي دانشجويان دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: وضعيت شادابي دانشجويان دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادابي
مقاله رضايت از زندگي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فكري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مفهوم شادي، حداقل سه جز اساسي عاطفي، اجتماعي و شناختي وجود دارد. جز عاطفي باعث حالات هيجاني مثبت، جزء اجتماعي منجر به روابط اجتماعي گسترده و مثبت با ديگران و جز شناختي موجب برخورداري از تفكري مي‌شود كه وقايع روزمره را با خوشبيني تعبير و تفسير مي‌كند. با توجه به نقش شادابي در سلامتي جسم و روان دانشجويان و محدود بودن مطالعات انجام شده در اين زمينه، انجام اين مطالعه ضروري به نظر رسيد. براي اندازه‌گيري شادكامي در اين پژوهش از پرسشنامه شادكامي آكسفورد كه در ميان پرسشنامه‌هاي شادكامي جايگاه ويژه‌اي دارد استفاده گرديد. اين پرسشنامه حاوي ۲۹ ماده چهار گزينه‌اي است كه اكثر آن‌ها با معكوس‌سازي جملات آزمون افسردگي بك در سال ۱۹۸۹ توسط آرجيل و لو ساخته شد. پرسشنامه توسط ۳۰۳ نفر از دانشجويان دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران كه بصورت تصادفي انتخاب گرديدند، در بهمن ۱۳۸۱ تكميل گرديد. داده‌ها پس از جمع‌آوري توسط نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون‌هاي آماري مجذور كاي، تي و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها نشان داد كه حدود ۲۶ درصد دانشجويان تحت بررسي مرد و بقيه زن بودند. ميانگين نمره شادابي دانشجويان تحت بررسي حدود ۱۴ ± ۴۲ بود كه با ميانگين شادابي دانشجويان كشورهاي توسعه يافته تفاوت معني‌داري نداشت. بين ميزان شادابي دانشجويان با سن، جنس، رشته تحصيلي، دوره تحصيلي و محل سكونت رابطه معني‌داري مشاهده نگرديد؛ در حالي كه شادابي دانشجويان با علاقه به رشته تحصيلي و اميد به آينده شغلي همبستگي مثبت و معني‌داري نشان داد. بنابراين شناساندن رشته‌هاي تحصيلي به دانش‌آموزان قبل از ورود به دانشگاه، امكان تحصيل در يكي از رشته‌هاي مورد علاقه در دانشگاه و اميد دادن به آنان كه دانشگاه مي‌تواند براي كسب موفقيت‌هاي شغلي در تمامي جنبه‌هاي زندگي، يك فرصت تلقي شود مي‌تواند در شادابي آنان موثر واقع گردد.

© حقوق سایت محفوظ است