۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله وجوب حفظ نظام اسلامي در انديشه سياسي امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجلس و راهبرد از صفحه ۹۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: وجوب حفظ نظام اسلامي در انديشه سياسي امام خميني (ره)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام سياسي
مقاله نظام اسلامي
مقاله انديشه سياسي امام خميني (ره)
مقاله وجوب حفظ نظام اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهام غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيديحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل اطلاق حق حاکميت به خداوند متعال در تفکر شيعي، نظام سياسي در اسلام توحيدي است. چون اصل و پايه حفظ اسلام است و در واقع تمايزي بين اسلام و حکومت اسلامي نيست، پس حکومت اسلامي جزء جدايي ناپذير اسلام است. تشکيل حکومت در انديشه سياسي امام خميني (ره) موضوعي فرعي و عرضي نيست، بلکه تجلي ذات و ماهيت اسلام است که حفظ آن به مثابه حفظ اسلام قلمداد شده است. بنابراين ايشان نظام اسلامي را در عصر حاضر امانت الهي تلقي کرده و حفظ آن را از واجبات شرعي اولي و عيني مي داند. بر اين اساس نه تنها حفظ نظام بر همه فرعيات ديني و واجبات شرعي مقدم است، بلکه اهميت حفظ آن نسبت به جان امام زمان (عج) ارجح است. از اين رو مقاله حاضر به تبيين وجوب حفظ نظام اسلامي (از جمله بنيادي ترين محورهاي انديشه سياسي امام خميني (ره)) پرداخته و وجوب حفظ نظام اسلامي را از ديدگاه امام خميني (ره) تبيين و تحليل مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است