۱۳۹۵-۰۱-۱۵

مقاله واکاوي موردي فرايند درک نوشتاري در زبان فارسي يک دانشجوي کره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۲ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: واکاوي موردي فرايند درک نوشتاري در زبان فارسي يک دانشجوي کره اي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک نوشتاري
مقاله برون فکني انديشه
مقاله زبان فارسي
مقاله داده هاي شفاهي
مقاله راه کارهاي درک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنسولي هزاره بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فضائلي سيده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخير، تحقيقات مرتبط با کشف فرايندهاي درک نوشتاري (خواندن) در زبان هاي اول و دوم فراگيرندگان زبان با استفاده از روش برون فکني انديشه، سيري افزايشي را نشان مي دهد. در مقاله حاضر، داده هاي بياني يک دانشجوي کره اي را که بر اساس روش برون فکني انديشه به دست آمده است، تحليل مي کنيم تا بدين وسيله، الگوي خواندن او را از طريق راه کارهاي مورد استفاده اش براي حل مشکلات هنگام خواندن متن تعيين کنيم. اين تحقيق با استفاده از روش سطح يک گزارش هاي کلامي هم زمان در مدل اريکسون و سايمون (۱۹۹۳) انجام شده است. داده هاي بياني شرکت کننده کره اي نشان مي دهد که او هنگام تعامل با متن، براي مقابله با مشکلات درک متن، از راه کارهاي استنباطي يا مربوط به فرايند مرتبه بالا تر درک و راه کارهاي متني يا مربوط به فرايند مرتبه پايين تر درک بهره گرفته است. فرايندهاي مرتبه بالا تر درک به ترتيب فراواني، در حوزه هاي فراشناختي، ارزيابي و استنباط قرار دارند. درباره فرايندهاي مرتبه پايين تر درک، اين دانشجو بيشتر، از راه کار رمزشکني واژگاني استفاده کرده و بنابراين، مدل خواندن او از نوع تعاملي – استنباطي است. نتايج اين پژوهش به درک بهتر تعامل فراگيرندگان زبان فارسي با متن، شناسايي حوزه هاي مشکل آفرين در اين بخش و نيز طراحي روش هاي آموزشي مفيد تر براي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان کمک مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است