۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله واکاوي تعامل دو دانش «اسباب نزول» و «مکي و مدني» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در آموزه هاي قرآني از صفحه ۵۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: واکاوي تعامل دو دانش «اسباب نزول» و «مکي و مدني»
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله تفسير
مقاله اسباب نزول
مقاله مکي و مدني
مقاله تکرار نزول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيروزفر سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه پسند الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفسران و قرآن پژوهان به «اسباب نزول» و «مکي و مدني» و نقش آفريني اين دو در فهم قرآن توجه داشته اند، گرچه در اين نگرش و در حد و حدود آن يک داستان نبوده اند. بسياري از قرآن پژوهان چگونگي نقش آفريني اسباب نزول و مکي و مدني را در فهم قرآن جزئي و ذيل فوايدي گزارش کرده اند. از اين ميان، فايده کمک به فهم آيات و رفع ابهام از آن يکي از مهم ترين فوايد مطرح شده است. اسباب نزول و مکي و مدني، دانش هايي گره خورده با فضاي نزول آيات هستند و اين نکته، ضرورت آگاهي از آنها براي فهم بهتر مقاصد قرآني را روشن تر مي نمايد. در اين بين، هر يک از اين دو را در يافتن ديگري سهيم دانسته اند، اين نوشتار از رهگذر يادکرد مصاديقي از اين تاثيرگذاري، به بررسي کيفيت نعامل اين دو علم و نقد اين ارتباط متقابل مي پردازد.

© حقوق سایت محفوظ است