۱۳۹۶-۰۷-۰۹

مقاله وارسي مقايسه اي نمره Z آزمون «رورشاخ » در آزمودني هاي سطوح عيني و انتزاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۷۹ در مجله روانشناسي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: وارسي مقايسه اي نمره Z آزمون «رورشاخ » در آزمودني هاي سطوح عيني و انتزاعي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون رورشاخ
مقاله آزمونهاي عملياتي پياژه
مقاله عمليات عيني
مقاله عمليات انتزاعي
مقاله نمره z
مقاله توانمندي سازماندهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دادستان پريرخ
جناب آقای / سرکار خانم: اژه اي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دست آويز پژوهش کنوني وارسي مقايسه اي توانمندي سازماندهي در آزمون رورشاخ (نمره Z) در آزمودني هاي دوره هاي عيني و انتزاعي بوده است . بدين خاطر در مرحله نخست ۱۶۴ آزمودني ۱۴ ساله (دانش آموز ) و ۸۵ آزمودني بزرگسال (دانشجو) بر اساس آزمون هاي نظام عملياتي پياژه مورد بررسي قرار گرفتند تا به ترتيب استقرار عمليات عيني و انتزاعي در آنها مشخص گردد. سپس در مرحله دوم تحقيق، ۷۰ نفر آزمودني سطح عيني و ۶۲ نفر آزمودني سطح انتزاعي، با آزمون رور شاخ مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داده است که تفاوت معناداري بين دو متغير ZSum و Zf در آزمودني هاي سطوح عيني و انتزاعي وجود دارد در حالي که در متغير Zd چنين تفاوت معنا داري ديد ه نشده است.

© حقوق سایت محفوظ است