۱۳۹۶-۰۷-۰۵

مقاله هيپرليپيدمي پس از پيوند كليه و ارتباط آن با بقاي پيوند و بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: هيپرليپيدمي پس از پيوند كليه و ارتباط آن با بقاي پيوند و بيمار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند كليه
مقاله هايپرليپيدمي
مقاله سيكلوسپورين
مقاله بقاي پيوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاداصل مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نفر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزياني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدپور علي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: القاسي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي هيپرليپيدمي پس از پيوند کليه و عوامل موثر بر بقاي آن.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، ۶۸۷ دريافت کننده پيوند کليه در سالهاي ۸۲-۱۳۶۶ در دو مرکز پيش دانشگاهي لبافي نژاد و بقيه اله «عج» تهران از نظر وضعيت سطح کلسترول و تري گليسريد سرم قبل و بعد (يک ماه تا يک سال) از پيوند کليه و ارتباط آنها با بقاي بيمار و پيوند مورد بررسي قرار گرفتند. رژيم درماني مهار ايمني در همه بيماران سيکلوسپورين با دوزهاي مختلف (mg/day 1200-100) بوده است.
يافته ها: بقاي يک ساله و ۵ ساله پيوند در اين افراد به ترتيب ۹۴٫۲۳ و ۸۱٫۳۴% بوده است. ميزان شيوع تجمعي هايپرکلسترولمي پس از پيوند ۵۹٫۹% بوده است. ميانگين (±۲ SE) سطح کلسترول سرم قبل و بعد از پيوند به ترتيب mg/dl 3.81 161.15±و ۴٫۵۳ ۲۱۳٫۸۳± و ميانگين سطح تري گليسريد قبل و بعد از پيوند به ترتيب mg/dl 13.08 159.99±و ۱۹٫۶ ۱۹۶٫۲۸± بوده است (P<0.001). بين دوز سيکلوسپورين، بقاي پيوند و بيمار در بيماران با شدت هايپرليپيدمي در بيماران ارتباطي بدست نيامد.
نتيجه گيري: ميزان اختلالات متابوليسم چربي هاي اين مطالعه با ساير مطالعات مشابه است با اين حال بر خلاف آنها ارتباطي بين اين مورد با بقاي پيوند و بيماران بدست نيامد. به علاوه احتمالا مسير ديگري غير از عوارض جانبي سيکلوسپورين براي بروز هايپرليپيدمي پس از پيوند بايد وجود داشته باشد.

© حقوق سایت محفوظ است