۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله هيرسوتيسم در دانشجويان دختر، دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: هيرسوتيسم در دانشجويان دختر، دانشگاه علوم پزشكي بابل ۱۳۷۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيرسوتيسم
مقاله دانشجويان
مقاله اختلالات قاعدگي
مقاله سندرم تخمدان پلي كيستيك
مقاله آكنه
مقاله هيپرتريكوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگرطبري سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي احمدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قلي نژاد ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: طالب زاده نوري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هيرسوتيسم افزايش رشد موهاي ترمينال و وابسته به آندروژن در زنان مي باشد كه در نواحي چانه، لب فوقاني، گونه ها، قسمت مركزي قفسه سينه، اطراف نوك پستان ها، قسمت تحتاني شكم و نواحي داخلي ران ها مشاهده مي گردد. هيرسوتيسم مي تواند به دلايل ايديوپاتيك، مشكلات تخمداني، غدد فوق كليه، غده هيپوفيز و مصرف داروها رخ دهد. اهداف اين مطالعه به منظور تعيين فراواني هيرسوتيسم در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي بابل در نيمسال اول سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸ و تعيين ارتباط با اختلالات قاعدگي، آكنه، آلوپسي آندروژنيك، هيپرتريكوز و سابقه خانوادگي هيرسوتيسم در افراد به تفكيك سن صورت گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي به روش مقطعي با استفاده از پرسشنامه به صورت سر شماري در نيم سال اول تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸ در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي بابل انجام شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss و آزمون آماري chi – square استفاده گرديد.
يافته ها: از ۶۰۷ دانشجوي دختر ۴۶۲ دانشجو در اين مطالعه شركت كردند. در كل ۶/۳۱% دچار هيرسوتيسم بودند. در كل جمعيت ۳۰۶ نفر (۶۷%) در محدوده سني ۲۳-۲۰ سال قرار داشتند. ۳۸% از افراد هيرسوت دچار اختلال قاعدگي، ۴۹% مبتلا به آكنه، ۳۴% دچار آلوپسي آندروژنيك، ۲۸% دچار هيپرتريكوز و ۲۸% سابقه خانوداگي هيرسوتيسم داشتند كه ارتباط معني داري بين فراواني هيرسوتيسم و موارد فوق به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به ارتباط معني دار بين هيرسوتيسم با اختلال قاعدگي، آكنه، آلوپسي آندروژنيك، هيپرتريكوز و سابقه خانوادگي هيرسوتيسم، علاوه بر مسايل نژادي و ايديوپاتيك بايد به ابتلا زمينه اي افراد به تخمدان پلي كيستيك توجه نمود.

© حقوق سایت محفوظ است